Zatvarači za vina: Budućnost pripada aluminijumskim čepovima

Istraživanje je pokazalo da većina konzumenata vina preferira aluminijumske zatvarača u odnosu na druge opcije 

U istraživanju sprovedenim kod 5.000 potrošača radi otkrivanja sklonosti ka tipu zatvarača za vina, rezultat je pokazao da većina preferira aluminijumske zatvarače u odnosu na druge opcije. Istraživanje se odvijalo na pet glavnih evropskih tržišta (Francuska, Nemačka, Italija, Španija i Velika Britanija) i ažurira poslednje istraživanje iz 2014. godine. Istraživanje je sprovela globalna kompanija za istraživanje tržišta Censuswide iz Londona a po narudžbi Aluminium Closures Group, globalnog udruženja proizvođača aluminijumskih zatvarača i njihovih dobavljača aluminijuma. U odabranim zemljama još uvek nema jasne preferencije za zatvaranje aluminijumom (39%) u odnosu na plutu (37%), pokazala je ova analiza.

Međutim, u proteklih  6 godina, sklonost ka aluminijskim zatvaračima se povećala dok se kod plute smanjila (2014: aluminijumski zatvarač 34%, pluteni zatvarač 41%). To implicira da zatvaranje još uvek nema veći uticaj na percepciju kvaliteta. Međutim, kada se posmatra mlađa populacija konzumenata vina, preferencije su se značajno promenile. U dobu od 18-34 godine postoji izražena prednost ka aluminijumskim zatvaračima u odnosu na plutane (41,4% prema 34,8%).

Foto: Unsplash

Za uzrast od 18 do 24 godine sklonost je manja nego za populaciju od 25 do 34 godine, ali ova mlađa  grupa ima najveću stopu neodlučnih ispitanika koji nemaju preferencije, što bi se moglo pripisati manjem broju aktivnosti u vezi s pićem / kupovinom. U vodećim,  tradicionalnim zemljama proizvođačima vina, prihvatanje aluminijumskih zatvarača znatno se povećalo. Dok je u Francuskoj i Italiji sklonost zatvaranju od pluta snažno opala, Velika Britanija je jedina zemlja u kojoj je popularnost aluminijumskih zatvarača blago opala (sa 40% na 38%) uglavnom zbog promene mišljenja potrošača (2014: 47%, 2020: 42%).

Prihvatanje aluminijumskih zatvarača posebno se povećalo među muškim potrošačima. Između 2014. i 2020. godine broj koji je preferirao aluminijumske zatvarače porastao je sa 29,5% na 38,3%. Nemačka, Italija i Španija zabeležile su rast ove preferencije za više od 10%. Potrošači još uvek u potpunosti ne prepoznaju ekološku sliku aluminijumskog zatvarača: samo 28,4% svih ispitanika u anketiranim zemljama ocenilo ih je održivim / ekološkim, dok je 34,3% zatvarača od plute smatralo najprihvatljivijim rješenjem. Još veći procenat (37,3%) nije imao mišljenje o ekološki prihvatljivosti zatvarača ili je smatrao da nijedan nije posebno ekološki prihvatljiv.

Međutim, 40,5% ispitanih potrošača u svih pet zemalja veruje da će dugoročno preovladavati aluminijumski zatvarači, dok je samo 28,9% svih anketiranih to verovalo za plutu! Dakle, čini se da budućnost pripada aluminijumskim zatvaračima. 
Izvor/naslovna fotografija: Aluminium closures

Podeli na društvenim mrežama: