Sve više ograničenja upotrebe plastičnih kesa – jul, mesec bez plastike?

Porastao broj zemalja koje su uvele potpunu zabranu proizvodnje i korišćenja plastičnih kesa, čak i onih sa oksoaditivima u sebi.

Read more