Plastic Overshoot Day: Nova inicijativa za podizanje svesti o zagađenju plastikom – Proverite koja zemlja ima nagori a koja najbolji indeks upravljanja plastikom

Plastic Overshoot Day , 28. jul 2023. godine, datum do kojeg smo proizveli više plastike nego što imamo kapaciteta da

Saznaj više

SANDRA DOKIĆ, državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine: Veća odgovornost proizvođača put ka čistijoj Srbiji

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije u aprilu ove godine najavilo je početak konsultacija vezano za Nacrt izmena Zakona o

Saznaj više