Tetra Pak® i Polyhedra: Kroz projekat PolyAl Incubator domaći entuzijasti i naučnici osmišljavaju nove proizvode iz upotrebljene ambalaže

Kompanije Tetra Pak® i Polyhedra pokrenule su projekat PolyAl Incubator, u okviru kog će mladi istraživači i entuzijasti iz Srbije

Read more