Sve više ograničenja upotrebe plastičnih kesa – jul, mesec bez plastike?

Porastao broj zemalja koje su uvele potpunu zabranu proizvodnje i korišćenja plastičnih kesa, čak i onih sa oksoaditivima u sebi.

Read more

NINA ELEZOVIĆ, Coca-Cola HBC: U potrošačima dobijamo snažnog saveznika u borbi za zeleniju budućnost

„Svet bez otpada mora biti naš izbor“, poručuje Nina Elezović, Corporate Affairs and Sustainability Director u Coca-Cola HBC, u intervjuu

Read more