Rajko Pribilović, Comex: Radom i profesionalnim odnosom protiv krize

Rajko Pribilović, generalni direktor kompanije Comex iz Šapca, proizvođača fleksibilne ambalaže, naš je sagovornik u kratkoj letnjoj formi intervjua ”5 pitanja za…“

U čemu je specifičnost vaše kompanije, šta je to što vas izdvaja?

Kompanija  Comex je osnovana pre 32 godine i od samog početka se bavi proizvodnom delatnošću. Kao porodična firma, razvijala se kontinuirano, sa manjim oscilacijama, koje su bila izazvane proteklim problemima u društvu, državi i na globalnom nivou.

Za naš razvoj zaslužan je pre svega, timski rad, zatim, stalne edukacije i usavršavanja zaposlenih, praćenje i implementiranje novih tehnologija, brzo prilogađavanje zahtevima tržišta, dobra interna organizacija, uvođenje najviših standarda kvaliteta, efikasan servis prema kupcima.

Specifičnost naše kompanije je možda u tome, što je cela porodica uključena u rad i aktivno sudeluje u svim segmentima poslovanja. Pojačana briga i pažnja prema zaposlenima nas čini jednom velikom i jakom porodicom.  

Na koje poteškoće ste u radu nailazili za vreme korone i kako na poslovanje utiču aktuelna ratna dešavanja?

– Za vreme pandemije smo imali poteškoće kao i svi. Pre svega veliki broj zaposlenih je bio na bolovanu ili u izolaciji. To je dovelo do smanjene produktivnosti.

Poremećaji na tržištu u vidu povećanja cena repromaterijala su takođe izazvali probleme u poslovanju. Nažalost, ratna dešavanja u Ukrajini su produžila tu vrstu problema.

Obzirom da mi ne poslujemo direktno sa područjem Ukrajine, mogu reći da osećamo samo globalne ekonomske probleme koji su prisutni u Evropi i šire.

Da li je korona nešto trajno promenila u vašem poslovanju i šta?

– Kao i svaka kriza u društvu, posebno pandemija kojoj nismo imali načina da se suprostavimo, dovodi do nekih promena u poslovanju, do novih načina funkcionisanja. Jedna od većih promena je smanjenje direktnih kontakata i poslovnih sastanaka i prelazak na digitalnu komunikaciju.

Verovatno se slažete sa stavom da nas svako iskustvo nečemu nauči. Koje pouke ste kao generalni direktor kompanije izvukli tokom proteklog perioda pandemije i krize u Ukrajini? Šta je Vaš najjači utisak?

– Da se radom i profesionalnim odnosom mogu anulirati nedostaci i anomalije društva u određenim ekonomskim i političkim krizama.

Smatrate li da je naše tržište, pri čemu mislimo na proizvođače ambalaže, kompanije korisnike i krajnje potrošače, spremno da se prilagodi odnosno prihvati koncept održivog razvoja i zaštite životne sredine? Kako se vi u Comexu odnosite prema ovom pitanju?

– Dosta je teško odgovoriti na ovo pitanje , jer mnogo zavisi od ekonomske situacije pojedinca i države. Veća potreba za očuvanjem prirode nas obavezuje da svi izdvajamo deo sredstava za očuvanje planete.

Mogu reći da firma Comex intenzivno, već deset godina, radi na zaštiti životne sredine i korišćenju obnovljivih resursa. Tako da danas izrađujemo nekoliko ambalažnih materijala koji su reciklažni. Takođe posedujemo solarnu elektranu od 650 kw, što nam daje u sunčanim periodima i do 70% potrebne energije.


U segmentu Lideri ambalaže i pakovanja  pogledajte više informacija o kompaniji Comex.


Naslovna fotografija: Rajko Pribilović, privatna arhiva

Podeli na društvenim mrežama: