Da li su mono-materijali rešenje za održivost fleksibilne ambalaže?

Mono-materijali u prozvodnji ambalaže postaju sve popularniji iz razloga smanjenja ekološkog uticaja, lakšeg recikliranja i većeg stepena održivosti

Mono-materijali koji se koriste za proizvodnju ambalaže su materijali koji se sastoje od samo jedne jedine vrste materijala, bez slojeva drugačije strukture ili kombinacija različitih materijala.

Upotreba mono-materijala olakšava proces proizvodnje ambalaže i recikliranja iste jer ne zahteva odvajanje ili razdvajanje različitih tipova materijala. Na ovaj način se smanjuje količina otpada i potreba za obradom različitih materijala pri reciklaži, što smanjuje sam proces reciklaže. Smanjenje procesa proizvodnje i reciklaže utiče na smanjenje ugljeničnog otiska kompanije što daje doprinos borbi protiv globalnog zagrevanja.

Ključ održive fleksibilne ambalaže je korištenje mono-materijala koji se mogu reciklirati

Smatra se da je ključ održive fleksibilne ambalaže u upotrebi mono-materijala koji se mogu reciklirati. Održivi dizajn ambalaže sve više promoviše upotrebu mono-materijala kao deo strategije za smanjenje ekološkog uticaja i unapređenje cirkularne ekonomije.

Evo nekoliko primera mono-materijala koji se često koriste u proizvodnji ambalaže:

Papir

Papir je jedan od najčešće korišćenih mono-materijala u ambalaži. Koristi se za izradu kartonskih kutija, papirnih vreća, omota i drugih vrsta ambalaže. Papir je prirodan, obnovljiv materijal koji se lako reciklira.

Karton

Karton je deblji i čvršći oblik papira koji se često koristi za proizvodnju kutija, tuba, omota i displeja. Karton je takođe reciklabilan i pruža dobru zaštitu proizvoda.

Papir i karton su često deo složene ili višeslojne ambalaže.

Staklo

Staklo je mono-materijal koji se koristi za proizvodnju flaša, tegli i bočica. Staklo je 100% reciklabilno i može se reciklirati bez gubitka kvaliteta. Takođe je inertan materijal, što znači da ne utiče na kvalitet hrane i pića.

Metal

Metal, kao što je aluminijum ili čelik, koristi se za izradu konzervi, limenki i drugih vrsta ambalaže. Metalna ambalaža je izdržljiva, otporna na oštećenja i može se reciklirati.

Međutim, metalna ambalaža uvek ima sloj laka koji se smatra da pripada grupi plastike. Prilikom recikliranja sloj  se spaljuje te se metal reciklira kao da je mono-materijal.

Plastika

Iako se plastika obično smatra kombinacijom različitih materijala, postoje i mono-materijali od plastike koji se koriste u ambalaži. Na primer, PET (polietilentereftalat) se često koristi za proizvodnju flaša za vodu i bezalkoholnih pića. PET je reciklabilan i može se koristiti za proizvodnju nove ambalaže.

PET ambalaža se često sastoji od polietilentereftalata kao osnovnog materijala, ali može imati i dodatne slojeve ili premaze od drugih materijala. Na primer, PET boce za piće mogu imati dodatni sloj od aluminijuma ili drugih materijala kako bi se poboljšala barijerna svojstva ili zaštita od svetlosti. Takođe, PET ambalaža može sadržati etikete, poklopce ili druge komponente od drugih materijala kao što su plastika, papir ili metal.

Iako PET kao osnovni materijal može biti recikliran i koristi se za proizvodnju nove PET ambalaže ili drugih proizvoda od plastike, slojevi ili premazi od drugih materijala mogu otežati reciklažu. Važno je pravilno odvojiti i obraditi PET ambalažu u skladu sa lokalnim sistemima za reciklažu kako bi se omogućilo optimalno iskorišćenje resursa i smanjio ekološki uticaj.

Prema CEFLEX-u, procenjuje se da će samo tržište fleksibilne ambalaže porasti za preko 4% u 5 godina 

Kada se radi o fleksibilnoj ambalaži, polipropilenski filmovi (PP filmovi) su izuzetno popularni u industriji ambalaže zbog svojih mnogobrojnih karakteristika i prednosti.

Da, polipropilen (PP) je mono-materijal. Polipropilen je termoplastični polimer koji se koristi u različitim industrijama, uključujući i industriju ambalaže. On se sastoji samo od jednog tipa materijala, a ne od kombinacije više materijala. Polipropilen je popularan izbor zbog svoje izdržljivosti, fleksibilnosti, niske težine i otpornosti na vlagu i hemikalije. Osim toga, polipropilen se može reciklirati i koristiti za proizvodnju nove ambalaže ili drugih proizvoda od plastike.

U okviru mono-materijalne ambalaže, naglasak se stavlja na važnost inženjeringa i ekodizajna, što postaje ključno za postizanje održivosti u cirkularnoj ekonomiji. Ovaj pristup omogućuje da se ambalažni materijal uspešno reciklira u specijalizovanim reciklažnim industrijama. Osim toga, smanjuje se količina različitih vrsta materijala na samo jedan, što olakšava procese sakupljanja, klasifikacije, razdvajanja i recikliranja.

Polietilen niske i visoke gustine (PELD i PEHD) takođe se vrlo često koriste kao mono-materijali za izradu ambalaže.

Izazovi upotrebe mono-materijala

Ipak, nije sve tako jednostavno. Prelazak na mono-materijale suočava proizvođače ambalaže s različitim izazovima. S jedne strane, čak ni najbolji mono-materijal ne može ponuditi sve funkcije koje ima kompozitni materijal. To je jednostavno zbog njegove prirode. Potrebna su nam druga rešenja kako bismo osigurali mogućnost recikliranja materijala. Jedna od mogućnosti, na primer u području fleksibilne ambalaže hrane, je poseban premaz koji ambalaži daje hermetičke ili vodootporne karakteristike, ali ne narušava proces recikliranja. Slično tome, neki proizvođači se okreću ambalaži koja se sastoji od više materijala koje potrošači mogu lako odvojiti nakon upotrebe i tako se vratiti u različite cikluse materijala za višekratnu upotrebu.

Mašine za pakovanje

Odabir prave mašine je još jedan aspekt koji kompanije zainteresovane za mono-materijale treba da uzeti u obzir. Ne može se svaki materijal koristiti u svakom sistemu punjenja. Međutim, u poslednjih nekoliko godina trend mono-materijala je zahvatio kompanije iz mašinstva, ali i proizvođače ambalaže. Mnoge nove mašine za pakovanje mogu se konvertovati za obradu moderne ambalaže od mono-materijala uz malo ili nimalo truda, a nadogradnje se nude za starije modele. Kao rezultat toga, postoje i mogućnosti za manje kompanije koje ne žele ili ne mogu odmah da ulože značajna ulaganja da mono-materijale ugrade u proizvodnju ambalaže i tako prošire svoj portfolio.

Pakovanje hrane u reciklirane materijale

Ističemo i potencijalni problem vezano za upotrebu recikliranih materijala za ambalažu za hranu. Naime, ako je recikliranje plastične ambalaže, na primer od PE (polietilena) i PP (polipropilena) moguće, reciklirani materijali ne mogu se jednostavno koristiti za stvaranje nove ambalaže za hranu. U ovom sektoru postavljaju se visoki standardi kada je u pitanju bezbednost materijala koji dolaze u kontakt s hranom, što su precizirale Evropska agencija za bezbednost hrane (EFSA) i Američka uprava za hranu i lekove (FDA), kao primeri relevantnih tela. Njihove smernice definišu koliko komponenata materijala koji dolazi u kontakt s hranom, uključujući primarnu ambalažu, sme „migrirati“ u sam proizvod.

Korišćenjem recikliranih materijala, zbog potencijalnog sadržaja određenih štetnih supstanci koje mogu nastati tokom postupka recikliranja ili predstavljaju nečistoće u materijalu koji je namenjen za recikliranje, postoji povećan rizik od migracije ovih supstanci u hranu u poređenju s upotrebom nove (nereciklirane) plastike. Isti rizici postoje i pri korišćenju recikliranog papira ili kartona. Međutim, ovaj problem se može prevazići primenom efikasnijeg procesa sortiranja ambalažnog otpada, bezbednih postupaka recikliranja i upotrebom posebnih zaštitnih slojeva unutar ambalaže kako bi se očuvala sigurnost hrane.


Naslovna fotografija: Pixaby/Steve Buissinne

Podeli na društvenim mrežama: