Ekološke štamparske boje u Srbiji – potencijalni razlozi za slabu upotrebu

U jednom od ranijih tekstova osvrnuli smo se na ekološke boje za štampu ambalaže i etiketa. U Srbiji su za sada, manje zastupljene, u nastavku donosimo nekoliko mogućih razloga za to.

Ekološke štamparske boje su jedan od načina za poboljšanje ekoloških performansi ambalaže. Pored toga što su bezbednije za upotrebu dodaju još jednu dimenziju brendiranju upakovanog proizvoda,  jer omogućuju i direktan kontakt sa  hranom. Ekološke štamparske boje su biorazgradive, sigurnije za zdravlje ljudi, životinja i životne sredine.  U Srbiji su za sada, manje zastupljene a za to postoji više potencijalnih razloga.


Nedostatak ponude

Moguće je da na tržištu u Srbiji nedostaje izbor ponuda ekoloških boja i mastila specifično prilagođenih za štampanu papirnu, kartonsku ambalažu i etikete.


Visoka cena

Ekološke boje i mastila za štampu ambalaže su skuplje u poređenju sa konvencionalnim opcijama. Ovo predstavlja finansijski izazov za kompanije, posebno manje ili srednje velike preduzetnike, koji nemaju budžet za ulaganje u skuplje ekološke materijale.


Tehničke karakteristike

Ekološke boje i mastila za kartonsku ambalažu mogu imati određene tehničke karakteristike koje se razlikuju od konvencionalnih boja i mastila. Na primer, ekološke boje i mastila mogu biti manje otporne na određene faktore poput vode, svetlosti ili mehaničkih oštećenja. To može uticati na performanse ili dugotrajnost ambalaže a samim tim i na odluku o izboru.

PROČITAJTE JOŠ: hubergroup: Bezbedne boje za ambalažu za direktan kontakt sa hranom


Prilagođavanje proizvodnih procesa

Prelazak na ekološke boje i mastila može zahtevati prilagođavanje postojećih proizvodnih procesa. To može uključivati obuku zaposlenih, nabavku novih opreme ili promenu postupaka proizvodnje. Ovi dodatni zahtevi mogu biti izazovni za kompanije, posebno ako su već uspostavile konvencionalne proizvodne linije.


Svest potrošača vs svest proizvođača

Mnogi proizvođači i potrošači nisu svesni da postoje ekološke alternative tradicionalnim bojama. Potrošačka svest i zahtevi igraju važnu ulogu u podsticanju kompanija da koriste ekološke boje i mastila. Ako potrošači nisu dovoljno informisani ili ne pokazuju snažnan interes ka upotrebi ekoloških opcija, kompanije će biti manje usmerene na korake ka njihovoj implementaciji.

Kako Ambipak saznaje, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije formiralo je Radnu grupu koja priprema novi Pravilnik o materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom i u kome će biti obuhvaćene i boje za ambalažu, barem one koje dolaze u dodir sa prehrambenim proizvodima.


Regulatorni okvir

Trenutno ne postoje propisi koji bi obavezivali proizvođače ambalaže da koriste ekološke boje. To znači da proizvođači imaju slobodu da koriste bilo koju vrstu boja, bez obzira na njihov uticaj na životnu sredinu. Jasnija regulativa i podrška od strane vlasti mogu olakšati i podstaći kompanije da pređu na ekološke alternative.

Proizvođači ambalaže i aditiva za ambalažu, smatraju da input za upotrebu ekoloških boja treba da stigne od naručioca, tj. proizvođača određenog proizvoda ili zakonskih regulativa. S obzirom na sve navedene potencijalne razloge, akoželimo da upotrebljavamo ekološke boje za kartonsku ambalažu u Srbiji, neophodno podsticajno okruženje za to, odnosno, aktivan rad i saradnja  lanca:  proizvođači  – potrošači – javna uprava.


Naslovna fotografija: Pexels/anthony-133191

Podeli na društvenim mrežama: