Ambipak konferencija: NAČIN NA KOJI NASTAJU INOVACIJE

Prva Ambipak konferencija „Ambalaža u doba održivog razvoja“, organizovana od strane našeg portala, Ambipak magazin i uz institucionalnu podršku Privredne komore Srbije, održana je 14. oktobra 2021. godine u Beogradu. O ulozi inovativne ambalaže kroz ciklus održivog razvoja, inovacijama u tehnologiji, izboru materijala za pakovanje, koja se mogu reciklirati, usvajanju principa selekcije otpada, kao i o načinu na koji nastaju inovacije, govorila je Tatjana Obradović, Senior tehnolog, Atlantik Štark kompanije.

„Način na koji nastaju inovacije u Štarku kada je u pitanju ambalaža, na koji način se odvija proces, kako nastaje ambalaža, omiljenih Štark proizvoda? Otkud ambalaža u ljudskom životu?“

Interesantnom prezentacijom, pita se i objašnjava Tatjana Obradović: „Nastala je kao potreba civilizacije, u onom trenutku kada je čovek krenuo da sprema, odvaja i odlaže hranu, i zadržala se i do današnjeg dana. Bili su potrebni vekovi evolucije, koji su nosili inovacije u pakovanju i samom materijalu tog pakovanja. Štark se može pohvaliti istorijom od 100. godina i činjenicom da su naši ključni pokretači u inovacijama ambalaže zapravo potrebe naših krajnjih korisnika. Zatim, želja i potreba za tehnološkim razvojem i modernizacijom pogona. Sve sa ciljem odgovora proizvodnje na povećan zahtev tržišta. U korak sa evolucijom, Štark je pravio te korake, zadržati osnovnu funkciju koju ambalaža treba da ima, a to je: da sačuva kvalitet, bezbednost i svežinu samog proizvoda u čitavom tom lancu proizvodnje, skladištenja i distribucije na police pred potrošače“.

Njegovo veličanstvo POTROŠAČ

„U Štarku se izbor i oblik pakovanja prilagođavao potrebama samih potrošača, pa su tako nastala i pakovanja: koja su laka za upotrebu, laka za otvaranje, laka za izlaganje i darivanje. Pakovanja su prilagođena proizvodnim linijama, koje imaju velike brzine i kapacitete. Postigli smo suštinu da se odgovori pravovremeno na povećan zahtev tržišta. Danas u Štarku proizvodne trake mogu da upakuju 1000. komada Krem bananice za 1. minut“! Tatjana Obradović, Atlantic Štark

Ambalaža ima vrlo jasnu komunikaciju sa potrošačem jer se veoma jasno komuniciraju sastojci, podaci o samom proizvodu, nutritovne vrednosti, datum proizvodnje, pakovanjnja, rok trajanja i drugo. Dizajn je veoma bitan i postaje sve atraktivniji u ambalažnoj industriji.

Ambalaža predstavlja važan korak u odlučivanja u kupovini i u velikoj meri utiče na ponašanje kupca. I sam kupac utiče na proces odlučivanja, kako će se razvijati ambalaža. Tatjana ističe da u tom procesu Štarkov tim osluškuje potrebe potrošača i njihve zahteve. „Tako su proizvedena velika pakovanja, koja su nastala za potrebe društvenog okupljanja, uživanja u druženju, nastala su pakovanja prilgođena prilikama za darivanje, takozvana „Gifting pakovanja“, zatim pakovanja mala po dimenzijama, spremna za konzumiranje odmah, i pakovanja spremna za poneti, pakovanja predviđena za potrošače koji vole da istražuju, mešaju različite ukuse. Takođe, imamo i presonalizovanu ambalažu, kojom omogućavamo kupcu da se identifikuju sa brendom ili da prenesu neku emociju“.

„Danas je ambalaža definitivno mnogo više od jednog pakovanja“. Tatjana Obradović, Atlantic Štark

Kako izgleda jedan proces inovativnog pakovanja?

„Svi podaci koje je Štarkov tim prikupio su želje i potrebe kupaca. Kako smo došli do inovativnog pakovanja? Od čega treba štiti proizvod? Na šta je osetljiv? Koji je obim pakovanja, težina, koji je tip? Na kakvoj vrsti mašina, takvo pakovanje treba da se napravi? Zatim materijali za pakovanje, koji materijal može da zadovolji sve neophodne stavke, koje smo detektovali u istraživanju. Neophodna je analiza proizvodnih procesa, u kojoj meri je potrebno ulagati u proizvodne kapacitete ili da li je potrebno kreirati neke potpuno nove, paketske sisteme“. U iscrpnom izlaganju iz ugla tehnologa, Tatjana na dalje ističe da su dve faze ključne:

Faza 1. Modelovanje: testiranje funkcionalnosti pakovanja, veličina, kao i ispitivanje mogućih materijala.

Faza 2. Testiranje: pakovanja u  realnim industrijskim uslovima, onako kako će se i u budućnosti pakovati, ispituju se da li se uklapa u standarde distribucije. Kako to pakovanje izgleda na polici. Nakon što je završen čitav tehnički deo, izabrano pakovnje i od kog materijala, ulazimo u fazu brendiranja, samog pakovanja. Nakon svega toga, prolazimo faze ispitivanja, da li je to pakovanje željeno, i da li je to pakovanje ono što potrošač očekuje od nas. Tatjana ističe, da je za sve ovo je potrebno mimum 6. meseci timskog rada uz proces ulaganja.

„Inovacije predstavljaju moć jednog brenda, ali veliku moć nosi sa sobom odgovornost, prema društvu i planeti.“ Tatjana Obradović, Atlantic Štark

Štarkov tim radi na optimizaciji ovog procesa, na optimizaciji pakerskih materijala,  na povećanju recikliranog materijala, pre svega recikliranih kartona u ovom trenutku. „Pripremamo se za materijale koji su fleksibilni i u potpunosti mogu biti reciklirani. Takođe, na samoj lokaciji u fabrici, radimo selekciju i odvajanje ambalažnih otpada“.

Istakavši za kraj, Tatjana je navela: „selekcija otpada od proizvodnje do krajnjeg potrošača, veoma bitna da jednog dana zaživi i u Srbiji. Pratimo globalne trendove i razmišljamo o potencijalnim rešenjima i pre određenih zakona, koji će biti usvojeni po pitanju ambalaže i zaštite životne sredine i kod nas“.

Foto: Ambipak magazin


Podeli na društvenim mrežama: