Intervju, Mr Svetlana Bošković: SP laboratorija i J.S. Hamilton zajedno u ispitivanju ambalaže

Za Ambipak magazin, razgovarali smo sa Mr Svetlanom Bošković, dipl. inž. hemije, menadžerkom prodaje i razvoja biznis linija SP laboratorije iz Bečeja. SP laboratorija je članica poljske Hamilton grupe

Kako biste predstavili SP Laboratoriju za Ambipak magazin?

Prateći zahteve tržišta, SP Laboratorija, kao deo Hamilton grupe sa sedištem u Poljskoj, proizvođačima i korisnicima, uvoznicima i prodavcima ambalaže, igračaka i proizvoda za decu omogućuje ispitivanja u skladu sa zahtevima EU i specifičnim zahtevima, akreditovanim metodama.

Ekspertski tim obezbeđuje nepristrasnu ocenu kvaliteta, usklađenosti sa zahtevima i bezbednosti proizvoda.

U skladu sa kojima zahtevima se vrše ispitivanja u laboratoriji J.S. Hamilton?

U Evropskoj uniji važe opšte i specifične smernice za FCM, na osnovu kojih zemlje članice usvajaju sopstvene propise.

Opšte smernice:

Regulation (EC) 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC–okvirna direktiva za FCM;

Regulation EC 2023/2006 (on Good Manufacturing Practices).

Direktive kojima se reguliše kvalitet pojedinih materijala su:

Regulation (EC) 10/2011, za plastične materijale i (EU) 2020/1245 – 15. izmena od 23.09.2020. (sa tranzicionim periodom do 23.09.2022.);

Directive 84/500/EEC, za keramiku;

Regulation 1895/2005, za epoksi smole;

Directive 2007/42(EC), za regenerisani celulozni film;

Regulation (EC) 282/2008, za reciklirane plastične materijale;

Regulation (EC) 450/2009, za aktivna i „pametna“ pakovanja;

Specifična regulativa obuhvata:

Regulation (EU) 321/2011 (ograničenje korišćenja BPA u flašicama od polikarbonata, namenjenih hranjenju beba);

Regulation (EU) 284/2011 (procedure za uvoz posuđa od poliamida I melamina iz Kine I Hong Konga);

Regulation (EC) 1985/2005 (ograničenje upotrebe pojedinih epoksi smola);

Direktiva 93/11/EEC (reguliše oslobađanje N-nitrozamina I N-nitrozabilnih supstanci iz cucli I cucli-varalica).

Za parametre u skladu sa navedenim, kao i posebnim zahtevima, SP Laboratorija organizuje transport i ispitivanja u laboratoriji J.S.Hamilton u Poljskoj, kao i prevode Izveštaja o ispitivanju, u skladu sa zahtevom naručioca.

Da li SP Laboratorija vrši neka ispitivanja u ovoj oblasti?

SP Laboratorija nudi deo usluga ispitivanja u laboratoriji u Bečeju, u skladu sa zahtevima važećih propisa u Srbiji, ali i u EU:

  • Ukupna migracija: u model rastvorima (simulantima): ultračista H2O, 3% CH3COOH (B), 10% C2H5OH (A), 50% C2H5OH (D1), 95% C2H5OH (zamena za D2) na 20±2°C i 40±2°C; 24h, 5 i 10 dana;
  • Specifična migracija metala: Pb, Cd, Hg, As, Cr, Ba, Zn, Mo, Co, Cu, Fe, Mn, Sn i Se, u model rastvorima (simulantima): ultračista H2O, 3% CH3COOH (B), 10% C2H5OH (A), 50% C2H5OH (D1), 95% C2H5OH (zamena za D2) na 20±2°C i 40±2°C; 24h, 5 i 10 dana;
  • Sadržaj metala u ambalaži: Pb, Cd, Hg i ukupan Cr;
  • Mikrobiološka ispitivanja površina,
  • Senzorska ispitivanja (boje, mirisa i teksture).
Da li možete ponuditi i druge usluge?

Osim ispitivanja, J.S. Hamilton nudi konsultacije u pogledu izbora obima i uslova ispitivanja, primene i optimizacije ambalažnih materijala i pomoćnih sredstava, kao i usluge sertifikacije (Food safe, Useful for recycling i Biodegradable and compostable).


Kontakt: svetlana.boskovic@splaboratorija.rs; splaboratorija@splaboratorija.rs

Još informacija o SP laboratoriji pogledajte u segmentu Lideri ambalaže i pakovanja.


Naslovna fotografija: Mr Svetlana Bošković/privatna arhiva

Podeli na društvenim mrežama: