ODRŽANA PRVA KONFERENCIJA U SRBIJI POSVEĆENA AMBALAŽI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Prva Ambipak konferencija posvećena ambalaži i zaštiti životne sredine, uspešno je održana 14.oktobra 2021. godine u Privrednoj komori Srbije u Beogradu i online

Zahvaljujući inicijativi i organizaciji portala Ambipak magazin, po prvi put održana u Srbiji, konferencija o ambalaži u kontekstu cirkularne ekonomije, primene novih tehnologija i zaštite životne sredine, naišla je na odziv domaćina Privredne komore Srbije, srpskih proizvođača i korisnika ambalaže, kao i eksperata koji prate ovu oblast.

Nakon uvodnog pozdrava Irene Lalić, direktorke Ambipak magazin, konferenciju „Ambalaža u doba održivog razvoja i tehnološkog napretka“, zvannično je otvorio je Dragan Stevanović, sekretar Udruženja za hemijsku gumarsku i industriju nemetala Privredne komore Srbije  istakavši “da pored osnovnih funkcija, ambalaža dobija i ulogu zaštite životne sredine jer sama po sebi, ambalaža brzo postaje otpad” i rekavši još “da se u Srbiji godišnje skuplja oko 2 – 2.5 miliona tona otpada a od toga je prošle godine ambalažni otpad imao udeo od 360.000 tona“. Stručni skup pratila je diskusija o razmeni prakse proizvođača za srpsko, rusko i EU tržište. Koliko su u mogućnosti da se prate ekološki standardi i ulaganja u biorazgradivu ambalažu, zatim naučni pristup, budući zakonodavni okvir, koliko su potrošači spremni da plate veću cenu krajnjeg proizovoda zbog ekološkog pristupa tržištu, koje navike potrošači treba da promene, kao i EU standardi, iskustva u EU, svetska statistika i izazovi domaćeg tržišta.

Dragan Stevanivić, Privredna komora Srbije, Foto: Ambipak magazin

Učesnici konferencije naglasili su izazov da će uvek postojati potrošačka grupa, koja želi da uštedi u svom kućnom budžetu što će uticati na odabir proizvoda, kao i da će i svetski standardi zahtevati ulaganje u obnovljivu ambalažu, koja će prema upotrebi novih tehnologija biti skuplja.

Glavne teme panelista bile su: “Inovacije u ambalažnim materijalima”, Katedra za grafičko inženjerstvo i tehnologije Akademije tehničkih strukovnih sudija Beograd, “Inovativna ambalaža-uspešna kompanija”, primeri (Atlantik Grand, Atlantik Štark),”Trendovi u obeležavanju ambalaže” (Elmed d.o.o. Temerin). Na pitanje Aleksandra Zarića iz organizacije USAID, zaduženog za unapređenje poslovnog okruženja: „Kako da pakovanjem osvojite kupca i pomognete planeti?”, odgovarali su: osnivač startupa „Gajbica.rs“ suosnivač  britanskog startupa „60seconds“ i predstavnik kompanije „Elmed“ d.o.o.

Zatim se diskusija širila na potencijale domaće industrije ambalaže sa predstavnicima kompanije „Smurfit Kappa Avala Ada d.o.o. dok je o inovativnim održivim ambalažnim materijalima dobivenim od kukuruznog skroba, govorio predstavnik kompanije „Novamont“, Italija.

Foto: Ambipak magazin

Konferencija je zatvorena panelom „Održivi razvoj: Ambalaža danas, reciklaža sutra“ o kojoj su diskutovali Siniša Mitrović rukovodilac Centra za cirkularnu ekonomiju PKS, Nikola Marinković Smurfit Kappa Avala Ada i Viktor Grujić suvlasnik kompanije Polipak i otovorenim pitanjem: “Šta se to dešava sa nama u Srbiji da još uvek nemamo adekvatan pristup održivosti i pravi odnos ka reciklaži?“.  Jer, kako je rekao Siniša Mitrović, „cirkularna ekonomija je, ako pogledamo nas kao zemlju izvorno prisutna u životima naših predaka”.

Panel Održivi razvoj: Ambalaža danas, reciklaža sutra, foto: Ambipak magazin

Konferencija je održana uz ograničenje broja posetilaca a kompletan snimak sa vrlo korisnim i informativnim prezentacijama i angažovanim filmovima možete pogledati na YouTube kanalu Ambipak magazin.

Prema GlobalWebIndex kompaniji, na svetskom nivou istraživanja sa potrošačima vode se od 2011. godine, sa glavnim pitanjem: Da li su potrošači spremni da plate više za proizvod koji je ekološki nastrojen (eco-friendly)? Dok je ova tema na sprskom tržištu neminovno od skora dobila na značaju zbog sve većih zahteva primene EU standarda u Srbiji za robu koja se plasira na domaćem i izvozi na tržište EU.

PredstavniciPrivredne komore Srbije pozvali su sve prisutne da daju predloge za izradu novog Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, koji se priprema.

Podeli na društvenim mrežama: