SKAZA PLASTIKA: Bokashi Organko – Komposter, primer dobre prakse u poslu i kod kuće na kuhinjskom pultu

Slovenačka kompanija Skaza aktivna je na tržištu plastične industrije već 42 godine i tokom godina se pozicioniraala kao razvojni dobavljač velikim kompanijama u industriji elektrike i nameštaja a njen proizvod komposter Bokashi Organko primer je dobre prakse upotrebe recikliranih materijala i recikliranja kod kuće

Dr Branka Viltužnik, Skaza plastika
Dr Branka Viltužnik, Skaza plastika

Detaljan tekst o komposteru Bokashi Organku i upotrebi recikliranih materijala u njegovoj izradi kao i ulozi ovog uređaja u procesu cirkularne ekonomije i reciklaže, napisala je za Ambipak magazin dr Branka Viltužnik, šefica istraživanja i inovacija u Skazi.

Pored namenskih proizvoda za svoje kupce, od 2011. godine kompanija je takođe počela da prodaje svoje proizvode sa proizvodima sopstvene robne marke, uključujući kompakt za kuhinju Bokashi Organko 1 i nadogradnju Bokashi Organk1, nadogradnju Bokashi Organko 2 koja je pokrenuta 2018.

i) Bokashi Organko 2 napravljen od naftnog polipropilena (PP)
ii) Bokashi Organko 2 napravljen od recikliranog polipropilena (PP) i primenjenim merama zaštite životne sredine u Skazi

Oba kompostera su napravljena skoro u potpunosti od recikliranih materijala. Uprkos činjenici da je proizvod napravljen od recikliranog materijala i na taj način omogućava cirkularnu ekonomiju upotrebe otpadnog materijala, i dalje želimo da uzmemo u obzir sve aspekte uticaja proizvoda na životnu sredinu i ljude. Zbog toga u kompaniji radimo LCA (životni ciklus) analizu novih proizvoda ili novih materijala kako bismo sagledali ukupni uticaj životne sredine od materijala do gotovog proizvoda. Stoga, prilikom dizajniranja proizvoda, razmotrimo i uzmemo u obzir sve varijable na koje možemo uticati da smanjimo uticaj na životnu sredinu. Takođe, pri odabiru i / ili promeni materijala u održivi, više ne gledamo samo na činjenicu da je materijal biološki zasnovan ili recikliran, već takođe gledamo na sve aspekte koji imaju bilo kakvog uticaja na životnu sredinu – od proizvodnje materijala, do transportnih i injekcionih kalupa koji su takvi potreban materijal. Pored praćenja uticaja na zdravlje, ovo postaje standard u kojem ne prihvatamo kompromise i gde za sebe postavljamo stroge kriterijume.

LCA studija (Procena životnog ciklusa) koju smo sproveli za Bokashi Organko 2 pokriva sve energetske i masovne tokove za proizvodnju osnovnih materijala i protoke u samoj proizvodnji komposta. Uticaj na životnu sredinu procenjen je korišćenjem metodologije CML2001 za uticaje na životnu sredinu, koja sadrži globalne, regionalne i lokalne pokazatelje životne sredine, omogućavajući dubinsku analizu rezultata. Softversko okruženje Gabi Thinkstep korišćeno je za postavljanje LCA modela i izračunavanje bilansa životne sredine Bokashi Organka 2 u dva različita scenarija: napravljeni od ulja na bazi recikliranih materijala, gde je takođe razmotren niz dodatnih proizvodnih mera.

Metodologija CML2001 uzima u obzir sledeće pokazatelje životne sredine, koji su podeljeni na globalne, regionalne i lokalne pokazatelje životne sredine:

• potencijal iscrpljivanja abiotičkog porekla (fosil ADP) [MJ],

• potencijal zakiseljavanja (AP) [kg SO2-ekv.],

• potencijal ekotoksičnosti slatke vode (inf. FAETP) [kg DCB-ekv.],

• Potencijal globalnog zagrevanja (100 godina GVP) [kg CO2 ekv.]

• potencijal za morsku ekotoksičnost (inf. MAETP) [kg DCB-ek.],

• potencijal smanjenja ozonskog omotača (ODP) [kg R11-ekv.],

• potencijal ekotoksičnosti tla (inf. TETP) [kg DCB-ek.],

Funkcionalna jedinica je jedan komad Bokashi Organko 2 bez pakovanja. Da bi pokazali kako mere u procesu proizvodnje Skaza utiču na životnu sredinu, napravljena je analiza životne sredine za dva scenarija:

Delovi Bokashi Organko 2

Bokashi Organko 2 sastoji se od spoljnog kontejnera, unutrašnjeg kontejnera, pumpe, poklopca, čepa, nosača i dva zaptivača. Komponenta BO2 takođe sadrži dozirnu lopaticu za nanošenje kompostara. Ukupna masa BO2 je 1742,8 grama, od čega se 96% reciklira PP.

Rezultati pokazuju da u proseku, nakon uvođenja recikliranog materijala i svih mera u proizvodnji Bokashi Organka 2, dolazi do relativnog smanjenja pokazatelja zaštite životne sredine u proseku za 39,4%. Pri čemu se globalni pokazatelji zaštite životne sredine u proseku smanjuju za 32,8%, regionalni pokazatelji za 44,9% i 43,5%.

Uticaj na životnu sredinu

Kada svojim korisnicima predajemo u ruke Bokashi Organko 2, njegov uticaj na životnu sredinu je daleko manji nego ako bi bio napravljen od plastike na bazi ulja. Sve mere preduzete za smanjenje uticaja na životnu sredinu, uključujući upotrebu recikliranog polimera, u skladu su sa konceptom cirkularne ekonomije, koji se takođe može primeniti u bilo kojoj kući pomoću Bokashi Organka 2. Kada odvajamo biološki otpad u kuhinjskom kompostu Bokashi Organko 2, stvaramo prvoklasni domaći biljni kompost. Na taj način biološki otpad vraćamo u prirodu, a istovremeno gnojidbu sobnih i vrtnih biljaka čine najprirodnijom. Tako stvaramo novu sirovinu iz otpada. Dodatni proizvod kada koristite Bokashi Organka 2 je fermentaciona tečnost. Ovo je potpuno prirodno đubrivo koje se može koristiti za navodnjavanje cveća, povrća ili voćnih bašta uz odgovarajuće razređivanje. Tečnost za fermentaciju takođe se može koristiti za čišćenje odvoda vode. Ovom vrstom odlaganja biološkog otpada nismo ništa odbacili, pa tako Bokashi Organko 2 pomaže u stvaranju resursa za novi životni ciklus.

Tehnologija proširene stvarnosti uz Bokashi Organka

Kako smo želeli više funkcionalnosti, izdržljivosti i dizajna, proizvodu smo dodali posebno pakovanje koje samo po sebi ispunjava zahteve kao što su dugotrajnost, dizajn i funkcionalnost. Ne bacajte ambalažu, koristite je kod kuće kao papirnu korpu i / ili kontejner za čuvanje pribora.

Pakovanje Bokashi Organka 2 takođe nudi potpuno novu dimenziju prezentacije i priče proizvoda Augmented Realiti. Ova tehnologija ambalažu čini interaktivnom i omogućava korisniku da vidi virtualne elemente u stvarnom prostoru uz pomoć kamere na pametnom telefonu. Virtuelni objekat je dodat u stvarno okruženje i može se sa bilo kojeg ugla gledati sa pametnog telefona. Obožavatelji Bokashi kompostera Bokashi Organka 2 mogu tako praktično postaviti direktno u njihov dom, na kuhinjski pult pre kupovine, i doživeti celokupno iskustvo upotrebe proizvoda. Tako se brže povezuju s proizvodom i dobijaju dodatne informacije upotrebe bez papira, ekološki prihvatljiv. Tehnologija proširene stvarnosti predstavlja inovativan prikaz informacija, potvrđujući tehnološki i kreativni napredak kompanije Skaza i pružajući korisnicima obećanje, pevazilazeći očekivanja.

Red Dot priznanje 2019
Dizajn

Vrhunski dizajniran komposter se uklapa u svaku kuhinju. Iz tog razloga je 2019. dobio prestižnu nagradu Red Dot za dizajn proizvoda, koju priznati žiri dodeljuju samo proizvodi vrhunskog dizajna. Red Dot je jedna od najcenjenijih i najpoželjnijih nagrada za dizajn u svetu. Ova nagrada odaje izvrsnost i inovativnost dizajna Bokashi Organka 2. Ugled, iskustvo i profesionalizam žirija Red Dot-a daju nagradama globalni kredibilitet i vrednost.

Pored prve verzije Organko 2, Bokashi Organko 2 takođe se obraća ljubiteljima lepih, estetski prijatnih i funkcionalnih proizvoda – originalna funkcija, odnosno fermentacija biološkog otpada ostaje ista.

Odličan primer upotrebe Bokashi Organka 1

Prethodno  je Bokashi Organkao 1, zajedno sa gradom Osijekom i kompanijom Unik, predstavljao primer dobre priče. Kako bi dodatno motivisali građane da stvore zeleni grad, Grad Osijek je stanovnicima Osijeka besplatno podelio 3.500 kompostara Bokashi Organiko 1. Pomoću ove pomoći smanjili su količinu biološkog otpada u svakom domaćinstvu za oko 25 posto u samo godinu dana. U 2016. godini, biološki otpad u gradu Osijeku smanjen je za 1.200 tona u odnosu na prethodnu godinu zbog korištenja Bokashi Organka.

Odličan primer upotrebe Bokashi Organka 1 u Osijeku pokazao je i brojne prednosti koje naš proizvod donosi i samim građanima:
– smanjenje biološkog otpada,
– pravljenje sopstvenog komposta,
– ušteda domaćinstava – građani Opštiine Osijek uštedeli su čak 178 eura / domaćinstvo u jednoj godini (troškovi prevoza, troškovi bioloških vreća,…)
i – su-stvaranje zelenih gradova.

Osječka priča je sjajna „zelena“ priča, prikazana u slučaju Bokashi Organko 1, ali verujemo da bi efekat mogao biti postignut i poboljšanom verzijom Bokashi Organko 2.

Dakle, odvajanje i fermentacija biološkog otpada kod kuće nije samo prvi korak ka cirkularnoj ekonomiji, već je i prvi korak u promeni navika ljudi. Koristeći kompostere uveravamo ljude da vide smisao u odgovornom upravljanju otpadom i tako otpadne sirovine postaju izvor novog životnog ciklusa, koji koristi ljudima koji se pravilnim tretmanom brinu za lepo i zdravo okruženje za njihovo potomstvo.

Foto: Skaza plastika

Podeli na društvenim mrežama: