EKOLOGIJA: Srbija do kraja 2019. dobija strategiju za upravljanje otpadom

Kada postanemo kulturniji, imaćemo i zdraviju životnu sredinu, rekao je ministar Goran Trivan

U Pionirskom gradu u Beogradu,  21. septembra 2019. održana je centralna manifestacija obeležavanja Svetskog dana čišćenja u Srbiji na kojoj je učestvovao i ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan koji je tom prilikom rekao da je Srbija na drobrom putu da uspostavi celoviti sistem upravljanja čvrstin otpadom, bez kojeg nema čiste Srbije.

U Srbiji se još uvek razdvaja između pet i sedam posto otpada što je daleko od postavljenih ciljeva a dosadašnje aktivnosti i brojne akcije uklanjanja divljih deponija koje se nalaze širom Srbije nisu dale trajne rezultate, jer do sada nije uspostavljen organizovan sistem sakupljanja, razdvajanja i prerade otpada, objasnio je Trivan. Srbija će do kraja godine predstaviti strategiju za upravljanje otpadom, najavio je i naglasio da će biti izabran jedan od sistema koji će efikasno prikupljati reciklažni otpad, pre svega reciklabiranu ambalažu, što će doneti novo, umiveno lice Srbije.

Preduslov da sistem upravljanja otpadom zaživi je izgradnja 27 regionalnih reciklažnih centara, dodao je ministar Trivan. U ovom trenutku, više od polovine regionalnih reciklažnih centara je u nekoj fazi realizacije ali pojedinim lokalnim samoupravama još uvek nedostaju kapaciteti za ulaganja i izradu projektno-tehničke dokumentacije koja je preduslov ovakvih višegodišnjih infrastrukturnih poduhvata kazao je on. Sa ciljem da sledeća godina bude prekretnica u oblasti očuvanja životne sredine, Ministarstvo će nastaviti da pruža podršku lokalnim samopupravama  za sanaciju depopnija i za izradu projektno-tehničke dokumentacije, istakao je.

Srbija će biti čista ako se svako od nas savesno i angažovano odnosi prema našoj životnoj sredini, što je ujedno zalog za našu sadašnjost i budućnost naše dece i uslov opstanka planete. Stanje životne sredine zavisi od nas samih, i kao takva deo je opšte culture koju bi trebalo da negujemo. Kada postanemo kulturniji, imaćemo i zdraviju životnu sredinu, zaključio je Goran Trivan.

Podeli na društvenim mrežama: