Ekostar Pak obezbedio još 20 kontejnera za separaciju reciklažnog otpada u Novom Pazaru

Kompanija Ekostar Pak nastavlja započetu saradnju sa JK preduzećima širom Srbije, obezbeđivanjem kontejnera za separaciju reciklažnog otpada, čime se smanjuje zagađenje životne sredine.


U Novom Pazaru, u saradnji sa JKP „Gradska čistoća“, do sada je nabavljeno 50 kontejnera za primarnu reciklažu, kao i viljuškar koji se koristi u reciklažnom centru.

Kompanija Ekostar Pak je obezbedila dodatnih 20 kontejnera i do kraja godine najavilla dostavu kamiona, kojim će se kontejneri na adekvatan način prazniti.

„Verujem da će ova investicija u Novom Pazaru dodatno pomoći da dođemo do novih količina reciklabilnog otpada, da će smanjiti količine koje idu na deponiju i da ćemo iskoristiti taj otpad kao resurs u izradi novih proizvoda“, naglasila je Bojana Perić, direktorka kompanije Ekostar Pak.

Kontejneri će biti postavljeni u okolini škola i vrtića u gradu i okolini. Plavi kontejneri služe za odlaganje papira i kartona, a crveni za odlaganje stakla, pet ambalaže i limenki.

Ovakve investicije su neophodne zbog smanjenja količina otpada koji se odlaže na deponiju i povećanja reciklažnog materijala. Podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine i prepoznavanje načina, misija su kako kompanije,  tako i uključenih JK preduzeća.

Izvor: Ekostar Pak

Fotografije: Ekostar Pak

Podeli na društvenim mrežama: