Evropski recikleri plastike u krizi – traže izmenu pravila i propisa za uvoznike

Evropa rizikuje da ne ispuni svoje ciljeve recikliranja plastike, PET recikleri u EU u krizi zbog uvoznih reciklata

Recikliranje plastike je prošlo dug put od svog početka 1980-ih, postajući sveprisutno u svakodnevnom životu. Međutim, nedavna tržišna kretanja prete napretku industrije recikliranja plastike u Evropi, što bi moglo dovesti do ozbiljnih posledica po životnu sredinu i ciljeve recikliranja u sklopu Zelenog sporazuma EU. U 2023. godini, nagli pad cena reciklirane plastike i značajan porast uvoza jeftinijeg materijala izvan EU stvorili su pritisak na evropske reciklere. Ukoliko se ne preduzmu hitne mere, mnoga postrojenja za recikliranje u Evropi mogla bi biti zatvorena, što bi imalo negativne posledice na radna mesta, ekonomiju i životnu sredinu, smatraju evropski recikleri plastike.

Od početka godine cene reciklirane plastike pale su i do 50%, dok je uvoz jeftinog materijala izvan EU značajno porastao.

Pre krize 2023, recikleri plastike ostvarili su značajan napredak zahvaljujući podršci zakonodavstva. Instalirani kapacitet recikliranja plastike u EU27+3 je porastao za 33% od 2019, što je rezultiralo smanjenjem CO2 emisija ekvivalentnim emisijama svih putničkih automobila u Belgiji.
Uprkos tom uspehu, nedavni pad tržišta je doveo do zatvaranja postrojenja i smanjenja proizvodnje reciklata, posebno u industriji politilena tereftalata (PET).

Industrija reciklaže plastike u EU je ostvarila 8,7 milijardi evra prometa i zapošljavala više od 30.000 ljudi širom Evrope.

Jedan od glavnih uzroka pada tržišta je povećani uvoz jeftinijeg PET-a izvan EU, smatraju u organizaciji evropskih reciklira plastike. Stoga, jedan od ključnih odgovora na ovaj izazov leži u osiguravanju jednakih uslova za sve učesnike na tržištu, uključujući sertifikacione mehanizme i usklađivanje pravila i propisa za uvoz i domaće reciklere. Recikleri plastike iz Evropske unije takođe smatraju da je važno povećati transparentnost informacija o ekološkim performansama proizvoda kako bi se potrošačima omogućilo da donose informisane odluke.

Uz to, naglašava se važnost zakonodavstva kao ključnog alata za ubrzavanje tranzicije ka cirkularnoj budućnosti plastike. Međutim, to bi trebalo biti podržano merama izvršenja kako bi se osigurala efikasna implementacija i minimiziranje rupa u zakonu. Neophodno je uspostaviti nezavisne sertifikacione mehanizme trećih strana koji će osigurati sledljivost uvoženih materijala i sprečiti netačne tvrdnje o korišćenju reciklirane plastike.

Uvoz PET-a u EU porastao je za 20% od juna 2022. do juna 2023.* što je rezultiralo niskom potražnjom za EU recikliranim PET-om.
*U poređenju sa istim periodom 2022. godine; ovo uključuje uvoz neobrađenog i recikliranog PET-a (Eurostat).

Iako je industrija recikliranja plastike ostvarila značajan napredak i postavila temelje za održivu upotrebu resursa, dalji uspeh zahteva doslednu primenu zakonodavstva kako bi se osigurala konkurentnost industrije u svetlu trenutnih izazova na tržištu.

Izvor: Plastics Recyclers Europe

Nalsovna fotografija: Pikist.com

Podeli na društvenim mrežama: