Inicijativa 5 globalnih brendova za povećanje ulaganja u cirkularnu ekonomiju fleksibilne ambalaže

Kompanije učesnice Inicijative kažu da aktivno pozivaju Evropsku komisiju i nacionalne vlade da donesu promene politike koje su osmišljene da podstaknu ciljeve cirkularnosti kako bi fleksibilna ambalaža postala značajniji činilac obnovljivih resursa

Kompanije Mars, Mondelez International, Nestle, PepsiCo i Unilever obavezali su se na povećanje investicija i najavili ubrzanje tranzicije širom Evrope ka cirkularnoj ekonomiji za fleksibilnu ambalažu

Pet kompanija kažu da podržavaju cirkularnu ekonomiju za fleksibilnu ambalažu izgrađenu na principima efikasnosti resursa, prevenciji otpada i zagađenja i smanjenju ukupnog uticaja ambalaže na životnu sredinu. Ove kompanije pojedinačno tvrde da revidiraju dizajn ambalaže sa ciljem smanjenja materijala za pakovanje, poboljšanja mogućnosti recikliranja i povećanja upotrebe recikliranog i obnovljivog sadržaja.

Kako piše portal Packaging Europe, učesnici ove nove inicijative su se obavezali da rade sa partnerima i vladinim telima u pokušaju da poboljšaju infrastrukturu. Dok prevazilazeći individualne napore u dizajnu ambalaže pružaju konkretne predloge koji će pomoći da se omogući efikasno sakupljanje i poboljšanje sortiranja i inovativna reciklaža fleksibilne ambalaže širom Evrope.

Silviu Popovici (izvršni direktor PepsiCo Europe) prokomentarisao je odluku: „Želimo da fleksibilna ambalaža prati kružni put plastičnih boca – gde vidimo visoke stope recikliranja i možemo da koristimo do 100% recikliranog sadržaja. Ali potrebni su nam pravi uslovi da bismo tamo stigli: široko rasprostranjeno sakupljanje, visoki ciljevi reciklaže, zabrana deponije i minimalno spaljivanje. Ovo u kombinaciji sa investicijama za unapređenje sortiranja i reciklaže u Evropi trebalo bi da nas dovede do cirkularne ekonomije i jedan korak bliže svetu u kome ambalaža nikada ne postaje otpad.”

Zajedno i kroz međusektorsku i javno-privatnu saradnju, kompanije se fokusiraju na akciju u pet ključnih oblasti.

Kompanije učesnice Inicijative kažu da aktivno pozivaju Evropsku komisiju i nacionalne vlade da donesu promene politike koje su osmišljene da podstaknu cirkularnost materijala za pakovanje. Ovo navodno uključuje „sve ambicioznije i specifične ciljeve reciklaže za sve vrste ambalažnog materijala, zabrane odlaganja na deponijama i smanjenje spaljivanja na apsolutni minimum, na usaglašen način u svim državama članicama EU“.

Zatim, kompanije su priznale da bi obavezno sakupljanje sve fleksibilne ambalaže u Evropi pomoglo da se materijali ne odlažu u životnu sredinu, garantujući dovoljne količine za reciklažu i izbegavanje spaljivanja.

Obavezno prikupljanje sve fleksibilne ambalaže treba razmotriti što je pre moguće i što je šire moguće, u predstojećim revizijama EU zakonodavstva o ambalaži i otpadu. – stav je pet kompanija

Kompanije koje učestvuju u Inicijativi pozivaju Evropsku komisiju i nacionalne vlade na pojednostavljenje i usaglašavanje uputstava potrošačima u celoj Evropi za odlaganje kako bi, po njihovim rečima, „podržali prikupljanje fleksibilne ambalaže, poboljšali sortiranje i omogućili im da kroz male akcije podrže tranziciju ka kružnoj ekonomiji za fleksibilno pakovanje.”

EPR – proširene odgovornosti proizvođača

Da bi šeme proširene odgovornosti proizvođača (EPR- Extended Producer Responsibility)*  ispunile veće ciljeve recikliranja, kompanije kažu da je ključno aktivno podsticati reciklažu fleksibilne ambalaže. Njihov stav je da EPR-šeme treba da stimulišu strukturna poboljšanja u prikupljanju, sortiranju, reciklaži i razvoju krajnjih tržišta za reciklirani materijal, radeći sa partnerima u celom lancu vrednosti i (lokalnim) vladama.

Po mišljenju ovih velikih vlasnika brendova, EPR-šeme i preduzeća širom lanca vrednosti, kao što je sektor upravljanja otpadom, trebalo bi da povećaju ulaganja u sortiranje kako bi se omogućilo recikliranje fleksibilne ambalaže. Kažu da se kroz poboljšano sortiranje reciklerima može obezbediti čistija i vrednija sirovina, što će omogućiti da se fleksibilnija ambalaža reciklira u reciklate visoke vrednosti.

Ključno je investirati u napredne tehnologije recikliranja i podstaći proizvođače ambalaže i FMCG sektor da koriste reciklirane i obnovljive materijale

Da bi se postigao najkvalitetniji reciklirani materijal, sve do prehrambenog kvaliteta kako bi se dostigla potpuna kružnost, kompanije kažu da je ključno investirati u ono što opisuju kao „napredne tehnologije recikliranja“. Oni se nadaju da inovacije u ovoj oblasti mogu ponuditi prednosti za životnu sredinu, izbeći smanjenje ciklusa i pružiti solidan poslovni slučaj za održivu budućnost.

U isto vreme, kompanije veruju da proizvođače ambalaže i FMCG sektor treba podstaći da koriste reciklirane i obnovljive materijale kroz kombinaciju regulatornih i dobrovoljnih inicijativa. Kažu da je „napredna reciklaža prepoznata kao jedno rešenje za poboljšanje pune kružnosti fleksibilne ambalaže“, i u svetlu toga, zalažu se za „evropske propise koji podržavaju veću podršku i koji brzo obezbeđuju veću pravnu jasnoću i sigurnost ulaganja“.

Kompanije učesnice su se obavezale na povećanje investicija; u održivom dizajnu ambalaže, u novim tehnologijama sortiranja i reciklaže, i kroz ekološki modulisane EPR naknade. One tvrde da je potreban višestruki pristupi da bi se obezbedilo da se fleksibilnija ambalaža obrađuje kroz poboljšanu infrastrukturu.

EPR naknade koje se plaćaju za fleksibilnu ambalažu moraju se posebno koristiti za stimulisanje povećane kružnosti fleksibilnog pakovanja i visokokvalitetnog izlaza. To bi zauzvrat trebalo da dovede do više investicija za reciklažu fleksibilnog materijala. Povećana transparentnost u korišćenju naknada za EPR i metodologija izveštavanja deo je ciljeva Inicijative. Konačan cilj je da se obezbedi da se posvećenost industrije cirkularnosti fleksibilnog pakovanja ne izgubi u korist drugih vrsta ambalaže.


* EPR (Extended Producer Responsibility)  ili “proširena odgovornost proizvođača”, je ideja da proizvođači treba da budu odgovorni za uticaj svojih proizvoda i ambalaže na životnu sredinu tokom njihovog životnog ciklusa, čak i nakon što napuste fabričke kapije. Nastala je u Nemačkoj, Švedskoj i Francuskoj 1990-ih, gde se pokazala kao moćno sredstvo za pojednostavljenje upravljanja otpadom za elektroniku, baterije i ambalažu širom EU


Izvor: Packaging Europe

Naslovna fotografija: Unsplash.com/free photo

Podeli na društvenim mrežama: