Fleksibilni ambalažni materijali uglavnom su izazov za recikliranje

Coca-Cola evropski partneri (CCEP)  prelaze sa fleksibilnih omotača na karton kako bi smanjili ambalažni otpad i pospešili recikliranje

Coca-Cola evropski partneri (CCEP) najavili su da na svojim grupnim pakovanjima sa fleksibilnih omotača prelaze na karton kako bi smanjili ambalažni otpad. CCEP procenjuje da će ova promena u ambalaži pića ukloniti oko 4.000 metričkih tona plastike za jednokratnu upotrebu godišnje iz trenutnog lanca snabdevanja.

Fleksibilni ambalažni materijali koji se koriste za oblaganje obično su izazov za recikliranje. Suprotno tome, držači više paketa CCEP-a od kartona napravljeni su od kartona koji se može reciklirati i koji je obnovljivog izvora. Materijal će biti odobren ili putem Šumskog nadzornog veća (FSC) ili u Programu za odobrenje šumskog sertifikovanja (PEFC).

Usklađivanje s planom održivosti do 2025.godine

Promena sekundarnog ambalažnog materijala usklađuje se s akcijskim planom obnovljivosti Coca-Cola ambalaže koji je usmeren na to da se sva ambalaža kompanije može reciklirati ili ponovo iskoristiti do 2025. godine. CCEP planira na kraju napravi ne samo svoju primarnu ambalažu, već i svoju sekundarnu ambalažu, što je moguće održivije.

Coca-Cola plan akcije na pakovanju uključuje izvor recikliranog ambalažnog materijala, s posebnim opredeljenjem da od reciklirane plastike dobije najmanje 50% plastike za svoje flaše od polietilen tereftalata (PET). Kompanija navodi da je u 2018. godini 98% ambalaže u zapadnoj Evropi bilo reciklirano, kao i da je oko 28% plastike koja se koristi za pakovanje recikliranog materijala.

CCEP takođe sarađuje sa tehnološkim partnerima kao što je Loop Industries, kako bi transformisao plastični otpad male vrednosti u visokokvalitetnu PET smolu.

CCEP je najveća nezavisna i punionica Coca-Cole u svetu na po prihodima. Opslužuje više od 300 miliona potrošača u regionu koji obuhvata Andoru, Belgiju, kontinentalnu Francusku, Nemačku, Veliku Britaniju, Island, Luksemburg, Monako, Holandiju, Norvešku, Portugal,

Coca-Cola  u ovu akciju planira da uključuje što više recikliranog ambalažnog materijala, s posebnim opredeljenjem da od reciklirane plastike dobije najmanje 50% plastike za svoje flaše od polietilen tereftalata (PET). Kompanija navodi da je u 2018. godini 98% ambalaže u zapadnoj Evropi bilo reciklirano, kao i da je oko 28% plastike koja se koristi za pakovanje recikliranog materijala.

CCEP također sarađuje sa tehnološkim partnerima kao što je Loop Industries, kako bi transformisao plastični otpad male vrednosti u visokokvalitetnu PET smolu.

CCEP je najveća nezavisna i punionica Coca-Cole u svetu na po prihodima. Opslužuje više od 300 miliona potrošača u region koji obuhvata Andoru, Belgiju, unutrašnjost Francuske, Nemačku, Veliku Britaniju, Island, Luksemburg, Monako, Holandiju, Norvešku, Portugal, Španiju i Švedsku.

Podeli na društvenim mrežama: