Srbija: Kada će biti gotov Nacrt izmena i dopuna Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu?

U toku proces konsultacija za izradu Nacrta izmena i dopuna Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu Republike Srbije

Ministarstvo zaštite životne sredine u aprilu je pokrenulo proces konsultacija na temu uvođenja depozitnog sistema u Republici Srbiji, odnosno izrade Nacrta izmena i dopuna Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu

Aktuelna regulativa

U Republici Srbiji trenutno se primenjuje Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu iz 2009. godine, dopunjen 2018. uz donete Pravilnike i Uredbe od kojih je poslednja Uredba o utvrđivanju plana smanjenja ambalažnog otpada za period 2020-2025. godine. Takođe, primenjuje se Zakon o upravljanju otpadom, iz 2009. godine a dopunjavan 2010, 2016. i 2018. godine. Republika Srbija je 2021. godine donela  Program za upravljanje otpadom za period 2022-2031 godine, kada je uveden princip „zagađivač plaća“. Programu je prethodila Strategija za upravljanje otpadom za period 2010-2019. godine.

Upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u Republici Srbiji zasnovano je na principu produžene odgovornosti proizvođača, ali količine otpada koje i dalje završavaju na deponijama i van njih, zatim, nedostatak resursa za ispunjenje ciljeva reciklaže, prilagođavanje Direktivama Evropske unije, zahtevaju od Srbije intenzivnije i kompleksnije bavljenje ovim problemom kroz maksimalnu primenu cirkularne ekonomije i održivosti i detaljnu studiju primene depozitnog sistema.

Depozitni sistem u Srbiji?

S obzirom na to da postoje uspešno implementirani depozitni i kombinovani sistemi upravljanja ambalažnim otpadom, Ministarstvo zaštite životne sredine u aprilu je pokrenulo proces konsultacija, sa ciljem razmene mišljenja i konsultacija povodom rada na izmeni Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, kako bi se našlo najoptimalnije rešenje za Srbiju u skladu sa specifičnostima naših okolnosti.

Koji model upravljanja ambalažnim otpadom će biti primenjen u Srbiji, saznaćemo tek kada se objavi Nacrt i kada bude konačno usvojen u Skupštini Republike Srbije.

Podsetimo, Vlada Republike Srbije je u februaru 2020. godine objavila jednu verziju Nacrta izmena i dopuna Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu a planirana Javna rasprava o predloženim izmenama je prekinuta usled pandemije korona virusa.

Podeli na društvenim mrežama: