NALED: Projekat „BEST Saradnja u upravljanju otpadom – Do održive životne sredine“

Sa partnerima Centar za ekotoksikološka ispitivanja (#CETI), Opština Mojkovac i JKP Gradska Čistoća Novi Pazar,  NALED najavljuje početak novog projekta pod nazivom „BEST: Saradnja u upravljanju otpadom – Do održive životne sredine“.

Projekat „BEST Saradnja u upravljanju otpadom – Do održive životne sredine“, podržan od strane Evropske unije, ima za cilj unapređenje kapaciteta opština i javno komunalnih preduzeća u Crnoj Gori i Republici Srbiji u oblasti upravljanja otpadom. Kroz ovaj projekt, planira se povećanje recikliranja otpada i uspostavljanje sistema dve kante, gde će jedna kanta biti namenjena za mešoviti otpad, a druga za reciklabilni otpad poput PET ambalaže, aluminijuma, stakla i papira.

NALED/promo

Osim nabavke opreme za upravljanje otpadom, projektom su predviđeni obuci za zaposlene u lokalnim samoupravama koji se bave ovom problematikom, razvoj lokalnih planova upravljanja otpadom i akcionih planova za javno komunalna preduzeća. Kroz sve ove aktivnosti, projekt će doprineti usklađivanju regulative u Srbiji i Crnoj Gori sa standardima Evropske unije u oblasti upravljanja otpadom.

Poseban fokus projekta je podizanje svesti lokalnog stanovništva o važnosti upravljanja otpadom, a za tu svrhu biće organizovane kampanje informisanja. Očekivani rezultati projekta uključuju poboljšanje znanja relevantnih aktera u upravljanju otpadom, primenu nove opreme i infrastrukture u opštinama i javno komunalnim preduzećima te podizanje svesti o značaju upravljanja otpadom među lokalnim stanovništvom.

Ključne aktivnosti projekta uključuju razvoj zajedničkih rešenja za efikasno upravljanje otpadom, razmenu iskustava i jačanje kapaciteta javno komunalnih preduzeća u vezi sa sakupljanjem i odvajanjem otpada, nabavku opreme za primarno sakupljanje, selekciju i reciklažu otpada, kao i sprovođenje kampanja za podizanje svesti i obrazovanje o upravljanju otpadom. Projekat će trajati od 19. aprila 2023. do 18. aprila 2025. i detaljnije informacije o njemu možete pronaći na dostupnom internet portalu.


Izvor: NALED

Naslovna fotografija: Pexels.com/AnnaShvets

Podeli na društvenim mrežama: