OHRABRUJUĆE: Objavljen Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom za 2019. godinu

Najnoviji presek podataka o tokovima proizvoda i vrstama otpada, Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom za prošlu godinu pokazao je da je samo jedna firma premašila brojku od 100.000 tona za ponovno iskorišćenje ambalažnog otpada, dok su svi operateri ispunili opšti cilj upravljanja ambalažnim otpadom

Prema objavljenom Izveštaju o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom za 2019. godinu, Agencije za zaštitu životne sredine, ukupna količina ambalaže stavljene na tržište Republike Srbije u 2019. godini iznosi 371.510,9 t, dok je 228.546,4 t predato na ponovno iskorišćenje uz pomoć operatera ambalažnog otpada.

Pomenuti Izveštaj daje najnoviji presek podataka o tokovima proizvoda i vrstama otpada. Prema pisanju Blica, Sekopak- operater ambalažnog otpada jedini je premašio cifru od 100.000 t za ponovno iskorišćenje ambalažnog otpada. Interesantno je i to da je od 2014. godine Sekopak reciklirao 427.000 tona ambalažnog otpada.

Sekopak je jedini operater koji u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećima postavlja infrastrukturu po gradovima u Srbiji. U 2020. godini postavili su infrastrukturu za odlaganje ambalažnog otpada u Vrnjačkoj Banji i Topoli, a u planu je i grad Pirot.

Nacionalni ciljevi

Činjenica je da se iz godine u godinu povećava broj kompanija koje imaju zakonsku obavezu upravljanja ambalažnim otpadom. U 2019. godini broj firmi koje su izvršile pomenutu zakonsku obavezu iznosio je 2184.

Prema izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine, svi operateri ispunili su predviđeni opšti cilj upravljanja ambalažnim otpadom koji je prošle godine iznosio 60% za ponovno iskorišćenje otpada, a za reciklažu otpada 55%.

Kako piše Blic, nacionalni opšti ciljevi za Republiku Srbiju za 2019. godinu su ispunjeni u vrednosti od: 61,9% za ponovno iskorišćenje ambalažnog otpada i 59,2% za reciklažu ambalažnog otpada. Prema tim brojkama, najveća količina ambalaže plasirane na tržište Srbije zbrinuta je od strane operatera.

– U cilju dostizanja nacionalnih ciljeva i u 2020. godini, kao i u prethodnom periodu potrebno je i dalje raditi na podizanju nivoa svesti stanovništva i kapaciteta pravnih lica, još intenzivnijem uključivanju javno komunalnih preduzeća u implementaciju sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, kao i pojačati inspekcijski nadzor preduzeća – navodi se u Izveštaju.

Upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom

Upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom ima veliki ekološki, društveni, socijalni, kao i ekonomski značaj. Sa druge strane, građani takođe imaju veliku ulogu, naročito u upravljanju ambalažnim otpadom. Upravo zbog toga je zaštita životne sredine važan deo Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu koji podrazumeva zaštitu zemljišta od zagađivanja procurivanjem, smanjenje zauzimanja zemljišta, smanjenje emisija zagađujućih materija u vazduh, smanjenje emisija zagađujućih materija u podzemne i površinske vode.

Izvor: Blic
Naslovna fotografija:pikist.com/free-photo-sxvgt

Podeli na društvenim mrežama: