PKS: Objavljena Deklaracija o zelenoj transformaciji srpske privrede

Sa ciljem da se podstaknu i podrže kompanije u procesu prelaska sa linearnog na cirkularni model poslovanja, Privredna komora Srbije objavila je Dekralaciju o zelenoj transformaciji srpske privrede, predstavljenu kroz deset tačaka.

Kako bi domaće kompanije što lakše usaglasile sopstveno poslovanje sa principima cirkularne ekonomije, Privredna komora Srbije, kroz Deklaraciju o zelenoj transformaciji pokrenuće prilike za zeleni rast, kao i unapređenje industrijske konkurentnosti domaće privrede.

– Svaki proizvod koji ima upotrebnu vrednost treba da se reciklira, a ultimativni zahtev na planu energetske efikasnosti je smanjnje emisije ugljen dioksida, ne samo iz moralnih ili ekoloških, već i iz razloga očuvanja konkurentnosti. Naše firme moraju da prilagode model poslovanja jer će to zahtevati njihovi partneri u Evropskoj uniji – rekao je Mihailo Vesović, direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju PKS.

On je istakao da privreda sutra neće moći da izvozi u EU po konkurentnim cenama ukoliko proizvodi nisu nastali u skladu sa uslovima energetske efikasnosti, karbonske neutralnosti i cirkularne ekonomije.

Pritisak na kompanije da poslovanje prilagode zelenoj agendi, dolaziće od strane kupaca i potrošača, koji takođe ubrzano menjaju svest. Privreda ima još nekoliko godina za prilagođavanje, ali taj proces mora početi odmah – Mihailo Vesović

Deset tačaka Deklaracije o zelenoj transformaciji

Za uspešnu politiku održivog poslovanja i konkurentnog položaja srpskih kompanija na globalnom tržištu, potrebna je izbalansirana kombinacija administrativnih olakšica, ekonomskih instrumenata i pristupa finansiranju. Deklaracija o zelenoj transformaciji obuhvata deset tačaka, a to su:

  • Strateški i regulatorni okvir
  • Klimatska i ugljenična neutralnost
  • Cirkularna ekonomija, redukcija resursa, nula otpada
  • Održiva proizvodnja i potrošnja
  • Obrazovanje i nova „zelena“ zanimanja
  • Eko-inovacije, nauka, smart tehnologije, e-mobilnost
  • Pravedna tranzicija
  • Održive finansije
  • Regionalno povezivanje i saradnja
  • Digitalna i zelena transformacija

Ovde je celokupna Deklaracija o zelenoj transformaciji objavljenja 3. decembra 2022. godine.


Izvor i naslovna fotografija: Privredna komora Srbije

Podeli na društvenim mrežama: