Podiže se lestvica nacionalnih ciljeva za upravljanje ambalažnim otpadom

Agencija za zaštitu životne sredine objavila je Izveštaj o količinama i ciljevima za upravljanje ambalažnim otpadom za 2022. godinu u Republici Srbiji, prema kojem su ostvareni zadati nacionalni ciljevi

Prema najnovijem Izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine, na osnovu raspoloživih informacija,  dostavljenih od strane korisnika, ukupna količina ambalaže stavljene na tržište Republike Srbije iznosi 401229,5 tona. Od toga, količina 256125,5 tona ponovno iskorišćenog ambalažnog otpada prijavljena je od strane operatera. Od ove količine na reciklažu je predato 243909,2 tona ambalažnog otpada.

Navedeni podaci pokazuju da su opšti nacionalni ciljevi za Republiku Srbiju u 2022. godini ispunjeni, i to za ponovno iskorišćenje otpada u vrednosti od 64% i za reciklažu ambalažnog otpada u vrednosti od 61,0%.

PROČITAJTE JOŠ: Sada je jasno: Srbija ipak dobija svoj depozitni sistem

U 2022. godini,  sedam operatera je vršilo upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom za ukupno 1918 pravnih lica koja stavljaju proizvode u ambalaži na tržište naše zemlje i količina njihove zbrinute ambalaže iznosi 399906,0 t dok je do 01.06.2023. godine Agenciji za zaštitu životne sredine  dostavljeno i 234 izveštaja od strane pravnih lica ili preduzetnika koji nisu preneli svoju obavezu na operatera za upravljanje ambalažnim otpadom, sa ukupno zbrinutog ambalažnog otpada u količini od 1323,5 t.

U izveštaju se navodi i da će pravnim licima ili preduzetnicima koji su na tržištu plasirali više od 1 tone ambalaže, biti naplaćena naknada za upravljanje otpadom od strane Ministarstva zaštite životne sredine. Prikupljena sredstva Ministarstvo će usmeriti u ispunjenje nacionalnih i specifičnih ciljeva za naredni period.

Tabela: Ukupna količina ponovno iskorišćenog i recikliranog ambalažnog otpada od strane operatera.

                    Operater  Količina ponovno iskorišćenog ambalažnog otpada (t)Količina recikliranog ambalažnog otpada (t)
SEKOPAK110716,9102182,4
EKOSTAR PAK81094,780828,1
DELTA PAK16179,116179,1
CENEKS23232,321403,3
TEHNO EKO PAK14120,713031,2
EKOPAK SISTEM6653,36346,9
UNI EKO PAK4128,44128,4
Ukupno256125,5244099,4
Specifični ciljevi

Specifični ciljevi za reciklažu ambalažnog otpada u periodu za koji se donosi ovaj plan, obuhvataju ambalažu od papira/kartona, plastike, stakla, metala i drveta i prema Izveštaju za 2022. godinu, očekivano, prikupljena je i reciklirana najveća količina papirne i kartonske ambalaže, a najmanje ambalaže od metala.

Vrsta ambalaže i ambalažnih materijalaKoličina (t)
Plastika96,760,1
Staklo73,421.9
Metal19,548.6
Papir i karton127,989.7
Drvo82,887.4
Ostalo621.8
Ukupno401,229.5

Gledano prema operaterima, Sekopak i ove godine drži ukupnu prvu poziciju po količini zbrinute ambalaže. Sledi Ekostar pak i potom Cenex.

Izvor: http://www.sepa.gov.rs/

Preuzmite kompletan i detaljan Izveštaj.

Regulativa i Izveštavanje o upravljanju ambalažnim otpadom

Upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u Republici Srbiji je regulisano Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 95/2018-dr. zakon).
U skladu sa ovim Zakonom i u cilju efikasnijeg upravljanja ovom vrstom otpada, u toku 2010. godine usvojeno je niz podzakonskih akata. Pored toga, usvojen je i Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 21/10, 10/13 i 44/18) u kome su date obaveze izveštavanja o količinama ambalaže stavljene na tržište Republike Srbije i upravljanju ambalažnim otpadom.

Da podsetimo, u Srbiji je aktuelan princip produžene odgovornosti proizvođača (POP) upravljanja ambalažnim otpadom a državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine objavila je prilikom obraćanja na Ambipak konferenciji 4. oktobra 2023. godine infomaciju da se u Srbiji planira uvesti i depozitni sistem, ne ranije od 1.januara 2027. godine.

U skladu sa članom 24. Zakona proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac može da prenese svoju obavezu upravljanja ambalažnim otpadom, ugovorom koji zaključuje sa operaterom koji obavlja delatnosti upravljanja ambalažnim otpadom.

Operater je dužan da, u ime svojih članica, obezbedi da: komunalno preduzeće redovno preuzima komunalni ambalažni otpad, redovno preuzima i sakuplja ambalažni otpad koji nije komunalni otpad od krajnjih korisnika, obezbedi ponovno iskorišćenje, reciklažu ili odlaganje u skladu sa Zakonom.

Početkom 2012. godine u Agenciji pušten je u rad Informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađenja koji podrazumeva elektronsko dostavljanje podataka za sve aspekte životne sredine, pa i za ambalažu i ambalažni otpad.

U januaru 2013. godine donet je Pravilnik o izmenama Pravilnika o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 10/2013

Tokom 2022. godine, ambalažnim otpadom u Republici Srbiji upravljalo je sedam operatera sistema, dok ćemo za 2023. godinu moći da sagledamo rezultate i još jednog operatera sistema sa dozvolom za upravljanje ambalažnim otpadom.

Doneti su i novi nacionalni ciljevi postavljeni pred privredu, objavljeni u Izveštaju u tabeli 1


Naslovna fotografija: Pikist.com/Freephoto

Podeli na društvenim mrežama: