Prerada otpada na italijanski način – Gornji Milanovc lokacija nove kompostane

Prerada otpada i njegova iskoristivost u cilju kružne ekonomije tema je budućnosti a Gornji Millanovac postaje opština na čijoj teritoriji se gradi moderna kompostana – pilot projekat u Srbiji italijanskog modela upravljanja otpadom

Novi model upravljanja otpadom zasnovan na održivom razvoju i cirkularnoj ekonomiji realizovaće se u Gornjem Milanovcu saradnjom lokalnog javno-komunalnog preduzeća sa kompanijom Novamont i JKP Kontarina iz Italije.

Dokazano uspešan model upravljanja organskim otpadom italijanskih preduzeća u svetu, primeniće se u Gornjem Milanovcu  u saradnji sa JKP „Gornji Milanovac“ i italijanskih kompanija Novamont i Kontarina sredini a podaci pokazuju da se tri miliona tona komunalnog otpada stvori godišnje u Srbiji, a od te količine 48,4 odsto je organski otpad. 

„Italijanski model nudi i rešenja za biorazgradivi otpad kako ne bi završavao na deponijama. Sprečava se eventualna havarija zbog zapaljivog biogasa koji se stvara na deponijama bio-otpada, produžava vek sanitarnoj deponiji, a s druge strane, kompost od biorazgradivog otpada može da se iskoristi za prihranjivanje cveća, drveća i biljaka na javnim površinama“, kaže Ivan Lazić, direktor JKP „Gornji Milanovac“

Lokalno komunalno preduzeće, inače, od 2017. radi sa Opštinom i Kalencelarijom za zaštitu životne sredine na promociji razdvajanja otpada, na papir i karton, plastiku i komunalni otpad.

PROČITAJTE JOŠ: Ambipak konferencija: ODRŽIVI RAZVOJ – AMBALAŽA DANAS, RECIKLAŽA SUTRA

Prilagođavanje EU propisima

Uz bolji model upravljanja, otpad postaje novi proizvod – organsko đubrivo za poboljšanje kvaliteta vode, zemljišta, kontrolu korova, štetočina i bolesti. 

-Očekuje se i smanjenje pritiska na deponije i troškova odlaganja otpada, novi izvor prihoda od prodaje komposta, novi posao i tržište za domaće proizvođače kesa, ističe Dragan Stevanović, sekretar Udruženja za hemijsku, gumarsku i industriju nemetala Privredne komore Srbije.

Saradnju sa Novamontom, svetskim liderom u proizvodnji kompostabilne biorazgradive plastike, Udruženje je uspostavilo da bi članicama obezbedilo pristup novim tehnologijama, sirovinama i modelima poslovanja koji doprinose da se proizvodnja prilagodi regulativi EU.

„Članicama smo obezbedili transfer tehnologije, obuku i probnu sirovinu. Nekoliko naših proizvođača već je počelo proizvodnju kesa, boje za plastiku u obliku granula, i drugih proizvoda od kompostabilne biorazgradive plastike ovog proizvođača“, rekao je Stevanović.

Otvaranjem Klastera 4 – Zelena agenda i održivo povezivanje, time i četiri nova pregovaračka poglavlja, Srbija je dobila vetar u leđa pridruživanju Evropskoj uniji. PKS učestvuje u brojnim projektima iz domena zaštite životne sredine i pruža podršku privredi u procesu prilagođavanja politici i ciljevima EU u ovim oblastima.


Izvor: PKS

Foto:

Podeli na društvenim mrežama: