Recikliranje limenki od aluminijuma dostiglo je rekordan nivo

Prema najnovijim izveštajima, recikliranje limenki od aluminijuma dostiglo je rekordan nivo

Najnoviji izveštaj, objavljen 14. decembra, Metal Packaging Europe and European Aluminium za 2020. godinu pokazuje da je ukupna stopa recikliranja aluminijumskih limenki za piće, u okviru Evropske Unije, Velike Britanije, Švajcarska, Norveška i Island, u 2020.godini iznosi 73% (72,8%) nakon uvođenja nove zakonske regulative EU koja efikasnije i preciznije kontroliše količinu reciklirane ambalaže.

Zabeležen je pad od samo 3% u odnosu na 2019. i rast od 9% potrošenih limenki. Ukupan iznos recikliranog aluminijuma iz limenki dostigao je rekordni nivo od 510.000 tona, što je povećanje veće od 20.000 tona u odnosu na prethodnu godinu.

Emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) smanjena je za 4,2 miliona tona CO2 što je ekvivalentno količini emisija GHG proizvodi evropski grad od skoro pola miliona stanovnika poput Tuluza ili Gdanjska1.

Većina članica EU izveštava od sada u skladu sa novom regulativom koja u obzir uzima podatke prilikom ulaska u reciklažni objekat, a ne podatke o sakupljanoj ambalaži što se ranije računalo. Ovo je rezultiralo padom recikliranog ambalažnog materijali, ali je pokazalo precizniju sliku o stvarnoj količini reciklirane ambalaže.

„U potpunosti podržavamo nova pravila EU o izveštavanju o reciklaži, jer ona mere ‘stvarno’ recikliranje i sa zadovoljstvom primećujemo da je ovo rezultiralo malim i verovatno privremenim padom stope recikliranja aluminijumskih limenki. Aluminijumska limenka za piće već ispunjava najviše performanse recikliranja od 95% kako je predloženo u novom nacrtu Uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu“, rekao je Leoni Knok-Peebles, izvršni direktor kompanije Metal Packaging Europe i dodao:aluminijumska limenka za piće je ambalaža koja je potpuno održiva, može da se reciklira neograničen broj puta sa minimalnim gubicima tako da verujemo da ćemo do 2030. godine uspeti da recikliramo 100% proizvedenih limenki.“

„Sa sve više država okreće se Depozitnom sistem za povrat ambalaže (Deposit Return Sistem – DRS), koji omogućava da se limenka direktno pretopi u limenku što obezbeđuje maksimalnu ekološku korist i upravo zato „pozivamo“ države koje primenjuju klasičan EPR sistem da više ulažu u prikupljanje i sortiranje ambalaže od aluminijuma“, rekao je Maarten Labberton, direktor Packaging Group-a u okviru European Aluminium-u i dodao: „pozdravljamo  obavezu, u okviru predloga nove regulative EU, koja predviđa prikupljanje najmanje 90% ambalažnog pakovanja u cilju reciklaže, po preporuci putem Depozitnom sistem za povrat ambalaže (Deposit Return Sistem – DRS). Smatramo da DRS treba da bude izbalansiran, što znači da ga treba da vodi operater poputno nezavisno.“


Podeli na društvenim mrežama: