Recikliranje umesto rasipanja resursa: čvrsti dokazi za doprinos održivom poslovanju

Sistemsko recikliranje materijala je ključno za održivu ekonomiju i smanjenje emisije CO2

Interzero i njegovi klijenti smanjuju emisiju gasova sa efektom staklene bašte za oko milion tona i upotrebu primarnih resursa za 8,7 miliona tona.

Interzero je objavio rezultate „Resources saved by recycling“ studije za 2022 godine

Posledice globalnog zagrevanja postaju jasnije svake sedmice, a kreatori politike, istraživači i preduzetnici razgovaraju o odgovarajućim vrstama klimatskih mera. Šta mi možemo i treba da činimo da postignemo klimatske ciljeve koje smo postavili? Istovremeno, kako možemo da postignemo da visok životni standard i uspešne ekonomije u Evropi postanu održive? Jedan od odgovora na ovo je sistematsko recikliranje materijala. Cirkularna ekonomija je već postala ključni inicijator klimatskih promena.

To jasno pokazuje rad vodećeg evropskog provajdera cirkularnih usluga, Interzera. Kako je dokazano 17. oktobra objavljenom studijom „Resources saved by recycling“, kompanija i njeni klijenti su u 2022. godini upravljali ukupno 2,1 miliona tona materijala u petlji. To je rezultiralo prevencijom od oko milion tona emisija gasa staklene bašte – ekvivalentno godišnjoj toplotnoj emisiji ugljenika za više od 100.000 domaćinstva. U isto vreme, sačuvano je oko 8,7 miliona tona primarnih resursa.

Ilustracija: Interzero

„U trenutnoj diskusiji o klimatskim merama potrebno je veći naglasak staviti na upravljanje sirovinama u petlji“, kaže Sebastiaan Krol, izvršni direktor Interzero Circular Solutions. „Naša studija ima za cilj da pokaže da je recikliranje efikasan i neophodan instrument za smanjenje emisija štetnih za klimu, zaštitu dragocenih resursa i zato suzbijaju preterano korišćenje naše prirodne životne sredine. Potrebna nam je transformacija u pravu ekonomiju zatvorenog kruga da bismo održali kvalitet života na našoj planeti. Danas je ovo najvažniji zajednički zadatak kojim se suočavamo.„

Studija Fraunhofer Umsicht naglašava pozitivne efekte recikliranja na životnu sredinu

Interzero takođe koristi studijske podatke kako bi svojim klijentima dao pojedinačnu potvrdu o svojoj godišnjoj ekološkoj efikasnosti. Kao jedan primer pomenućemo saradnju Sopro Bauchemie GmbH i Interzera, kako bi smanjili potrošnju primarnih resursa i emisija gasova staklene bašte za nekoliko hiljada tona. Kao integrisani konsultantski partner za cirkularne usluge, Interzero pomaže ovom kupcu da vrati i reciklira transportna ambalaža pakovanja papira, plastičnog i belog lima.

Prema nedavnim proračunima GFN-a, Earth Overshoot Day u 2023. godini bi se dogodio 7 minuta i 16 sekundi pre da nije bilo aktivnosti recikliranja Interzero i njegovih klijenta.

Michael Hecker, generalni direktor Sopro Bauchemie GmbH: „Sertifikat “Resources saved“ potvrđuje prednosti uticaja na životnu sredinu našeg partnerstva sa Interzerom i pokazuje da smo zajedno na pravom putu.„

Od 2008. godine Interzero izvodi studiju „Resources saved by recycling“, kojom pokazuje opšti pozitivni uticaj recikliranja na životnu sredinu. Ovaj sveobuhvatan izveštaj o proceni životnog ciklusa – koji je kreirao Fraunhofer institut za ekološku, sigurnosnu i energetsku tehnologiju i energiju – zasniva se na detaljnom poređenju primarne proizvodnje i recikliranja, uključujući sve potrebne korake procesa. Standardizovanom metodologijom određuje se precizna kvantifikacija uštede resursa i gasova staklene bašte.

„Sada u petnaestoj godini, ova studija olakšava i čini ekološke prednosti recikliranja opipljivim i razumljivim. Gledajući u budućnost, to će biti sve važnije za podizanje svesti o klimatskim merama i održivom upravljanju našim sirovinama među kompanijama i potrošačima“, komentariše dr Markus HIEBEL, šef Odeljenja za održivost i učešće u Fraunhoferu Umsichtu.

Podaci Fraunhofer Umsicht takođe su važan deo kampanje zaštite resursa „One world. Zero waste. Let’s #MoveTheDate„ koji je Interzero pokrenuo zajedno sa Global Footprint Network (GFN). Prema nedavnim proračunima GFN-a, Earth Overshoot Day u 2023. godini dogodio bi se 7 minuta i 16 sekundi pre da nije bilo aktivnosti recikliranja Interzero i njegovih klijenta.

Cirkularni dobavljač usluga osvojio nemačku nagradu za održivost

Kao priznanje za duboki angažman i uspešan završetak određenih projekata koji se odnose na prevenciju i recikliranje otpada, Interzero je osvojio nemačku nagradu za održivost 2024, u kategoriji upravljanja i recikliranjem otpada.

Korist za klijente Interzero PAK kompanije

Ako bi i vi hteli, da istaknete svoje održive prakse, to je moguće. Uz našu saradnju dobijate i održivu konkurentsku prednost, jer sa nama poboljšavate svoj ekološki otisak i jačate vezu sa svojim kupcima. Na vašem individualnom sertifikatu „Resources saved by recycling“ pokazujemo vam količinu sirovina i gasova staklene bašte koju ste uštedeli radeći sa nama.

Ako želite da vaša kompanij dobije svoj sertifikat „Resources saved by recycling“ , kontaktirajte naš tim: info@interzero.rs ili pogledajte ostale kontakt informacije Lideri ambalaže i pakovanja: Interzero PAK.

Izvor: Interzero/pomo

Ilustracije: Interzero/promo

Podeli na društvenim mrežama: