Smurfit Kappa Avala Ada: Ambalaža za ČISTIJI I ODRŽIVIJI SVET

„Better Planet Packaging“ je projekat koji se sprovodi na nivou grupacije Smurfit Kappa sa ciljem da se prenesu iskustva, znanja sa globalnog i na lokalna tržišta

U drugom delu prezentacije rezervisanom za nastup kompanije Smurfit Kappa Avala Ada, na Ambipak konferenciji „Ambalaža u doba održivog razvoja“, Nikola Marinković, rukovodilac razvoja govorio je o realizaciji projekta Better Planet Packaging u Srbiji i konkretnim uspesima Smurfit Kappa Grupe u procesu zamene nerazgradivih ambalažnih materijala biorazgradivim.

Prema aktuelnoj statistici, Evropa se navodi kao glavni kreator problema kada je u pitanju otpad, 80% proizvedene plastike završava na deponijama, dok je 50% plastičnog otpada EU izvezeno u Kinu do 2017. godine

-Ovo su podaci na nivou grupe ali verujem da je sličan slučaj i u Srbiji, rekao je na početku izlaganja Nikola Marinković, dodavši da je pretpostavka da je nakon početka upotrebe plastične ambalaže u Evropi pedesetih godina prošlog veka,  proizvedeno 8,3 milijardi tona plastike, od čega se 9% recikliralo, 12% je spaljeno i 79% je akumulirano na deponijama.
Najveći procenat reciklaže je upravo kod kartona i papira, od 100% plasiranog kartona i papira sakupi se negde oko 93% a reciklira se oko 85% što je visok nivo u poređenju sa plastičnom ili metalnom koje su na nivou 40% i 42%, navodi Marinković.

Kada je sprovedeno istraživanje potrošača u EU, njih skoro 50% očekuje od krajnjeg proizvođača da reši problem. Ovim povodom Smurfit Kappa Group pokrenula inicijativu Better Panet Packaging sa globalnim kampanjama koje prenosi na lokalni nivo, započevši proces puštanja u promet što većeg broja održive ambalaže.

Napomenuvši da je “pakovanje servis za čuvanje, transport i zaštitu proizvoda” Marinković je predstavio nekoliko primera ambalaže u kojima je Smurfit Kappa zamenila plastiku, i ostale nerazgradive materijale razgradivim.

-Imamo slogan da „Prirodni proizvodi zaslužuju prirodna pakovanja“. Zamenili smo plastična pakovanja sa celuloznim kartonima i sa kartonima posebnih barijera i to pustili u promet globalno i u Srbiji kod velikih proizvođača voća i povrća.

-Cilj naše kompanije je da zamenimo plastiku, da zamenimo foliju i da tamo gde kartonska ambalaža završi kao smeće, bude razgradiva u veoma kratkom roku od najdalje mesec dana. Održivost postaje suština dizajna ambalaže, želimo da razvijemo održivu ambalažu da bude obnovljiva, da može da se reciklira i u slučaju da završi kao smeće da bude biorazgradiva, kaže Nikola Marinković.

Svaka ambalaža se ne razgrađuje u svim uslovima isto. Jedan od uspeha Smurtfit Kappa Grupe je izbacivanje plastike za jagodičasto voće, nova kartonska ambalaža se uveliko primenjuje u Evropi, a sada je počela u Srbiji i veoma smo ponosni na to jer smo mi plasirali ovo pakovanje. Jedan od revolucionarnih proizvoda u našoj grupi je NorGrip držač za plastične flaše, koji zamenjuje neodrživu streč foliju. Zatim Top Clip držač za pakovanje limenki, gde je minimizirana proizvodnja kartona. Takođe, Bag in Box, revolucionarni je pronalazak za pakovanje tečnosti. Cilj nam je da sa svojim partnerima koji su generatori krajnjih proizvoda probamo da napravimo održivo pakovanje koje će biti bezopasno za okolinu, objašnjava nam rukovodilac razvoja Smurtfit Kappa Avala Ade.

Praksa ove kompanije je da sa klijentima radi na edukaciji, inspiraciji, istraživanju i razvoju implementacija u potpunosti. Edukuju se i kupci o materijalima koji su dostupni – o dizajnu, razvoju, u smislu kako će biti zapakovan njihov proizvod kada se zameni plastika, folija ili neki drugi nerazgradivi materijal.

Ambipak konferencija je jedan od načina da ljudi čuju za našu inicijativu koja se sa globalnog spušta na lokalno. Mi podižemo svest naših zaposlenih sa incijativom da sve počinje od nas samih, zaključio je na kraju Nikola Marinković.

Na linku konferencije možete poslušati kompletno predstavljanje Smurfitt Kappa Avala Ade s početkom na 2h 03 min snimka. 

Podeli na društvenim mrežama: