Tetra Pak izveštaj o održivom poslovanju 2023 – fokus na cirkularnost, prehrambene sisteme, klimu i CSR

Kompanija Tetra Pak je smanjila emisije gasova sa efektom staklene bašte za 20% duž celog lanca vrednosti u odnosu na 2019. godinu

Kompanija Tetra Pak je objavila svoj 25. Izveštaj o održivom poslovanju, u kom je prikazan napredak koji je ova kompanija ostvarila u oblasti održivosti. Izveštaj je fokusiran na pet međusobno povezanih oblasti: prehrambeni sistemi, cirkularnost, klima, priroda i društvena održivost.

Objavljen na Svetski dan životne sredine Ujedinjenih nacija 5. juna, Izveštaj o održivom poslovanju za 2023. godinu[1] pokazuje smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte za 20% duž lanca vrednosti[2] i za 47% u sopstvenim operacijama od 2019. godine. To kompaniji Tetra Pak omogućava da realizuje cilj koji podrazumeva dostizanje nulte neto emisije gasova sa efektom staklene bašte u sopstvenim operacijama do 2030. godine[3], i podržava dugoročnu ambiciju kompanije da zajedno sa dobavljačima, kupcima i drugim zainteresovanim stranama ostvari nultu neto emisiju gasova sa efektom staklene bašte duž celog lanca vrednosti do 2050. godine.[4]

Još jedan značajan korak jeste predstavljanje aseptične višeslojne kartonske ambalaže sa barijerom koja je izrađena na bazi papira, smanjujući tako ugljenični otisak za trećinu (33%)[5]  i obezbeđujući da kompanija bude korak bliže kreiranju najodrživije ambalaže za hranu na svetu.[6] Ova nova ambalaža – prva takva na svetu – rezultat je investicije u vrednosti od 100 miliona evra u istraživanje i razvoj ambalaže tokom 2023. godine, a iste vrednosti investicije na godišnjem nivou planirane su i u narednih pet do deset godina.

Adolfo Orive, predsednik i generalni direktor kompanije Tetra Pak, rekao je: „Saradnja širom prehrambene industrije postaje sve važnija kako bi se obezbedila održiva prehrana rastuće populacije. Naše globalno prisustvo i integralna rešenja koja pružamo nam svakodnevno omogućavaju da sarađujemo sa zainteresovanim stranama duž celog lanca vrednosti, od poljoprivrednika i proizvođača hrane, preko dobavljača, do kreatora politika, potrošača i mnogih drugih. Svesni smo odgovornosti koja proizilazi iz ove uloge. Ostajemo posvećeni našoj ulozi u transformaciji svetskih prehrambenih sistema, kako bismo osigurali da budu bezbedniji, otporniji i održiviji.”

Foto: Tetra Pak/Arhiva

Izveštaj o održivom poslovanju za 2023. godinu kompanije Tetra Pak dodatno istriče rezultate koje je kompanija ostvarila u toku prethodne godine, kao i njene kontinuirane inicijative kada je reč o zaštiti hrane, ljudi i planete. One uključuju:

  • Proširenje Programa školske ishrane: Kompanija je pomogla 64 miliona dece u 49 zemalja da dobiju pristup mleku i drugim hranljivim napicima kroz Programe školske ishrane.
  • Unapređenje reciklaže: Količina sakupljene i ambalaže poslate na reciklažu je na globalnom nivou porasla za 7% u poređenju sa 2022. godinom. Pored toga, količina polyAl[7] materijala poslatog na reciklažu je porasla za 14%.[8]
  • Ponovno dobijanje priznanja za Liderstvo u korporativnoj transparentnosti i performansama: osmu godinu zaredom, kompanija Tetra Pak je uključena na ‘A listu’ organizacije CDP Forests. Osim toga, kompanija je dobila ‘A-‘ rejting u oblasti bezbednosti vode, iako je ovo prva godina u kojoj je izveštavano u ovoj oblasti.
  • Aktivnu implementaciju Vodećih principa UN o poslovanju i ljudskim pravima.

Pored navedenih globalnih inicijativa i rezultata, u kompaniji Tetra Pak sa ponosom ističu i projekte koji su sprovedeni u Srbiji. Posebno ističu podršku projektu pametnog sakupljanja ambalažnog otpada u Zrenjaninu, koji je uspešno sproveden prethodne godine i čiji je cilj bio da dokaže da je sveobuhvatni sistem za odlaganje otpada koji bi bio baziran na pametnim mašinama održivo rešenje koje se može primeniti i u drugim gradovima i opštinama u Srbiji.

Ceo izveštaj za 2023. godinu možete pogledati ovde.


[1] Fiskalna godina 2023 (FY23) obuhvata period od 1. januara 2023. do 31. decembra 2023.

[2] Opsezi 1, 2 i 3. Opseg 1 obuhvata direktne emisije iz vlasničkih ili kontrolisanih izvora. Opseg 2 obuhvata indirektne emisije koje generišu kupljena električna energija, para, grejanje i hlađenje koje koristi prijavljena kompanija. Opseg 3 uključuje sve ostale indirektne emisije do kojih dolazi duž lanca vrednosti kompanije.

[3] Opsezi 1, 2 i poslovna putovanja – u poređenju sa 2019. godinom

[4] Opsezi 1, 2 i 3 – u poređenju sa 2019. godinom

[5] Carbon Trust™- verifikovani Tetra Pak ‘Carton CO2 Calculator’ model verzija 9 (u upotrebi od 1. januara 2023). Opseg: merenje od nastanka do nestanka ambalaže Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf koja u zaštitnom sloju i papirnoj barijeri ima pollimere dobijene na biljnoj bazi u poređenju sa standardnom Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf ambalažom. Geografska pokrivenost: EU industrijski podaci.

[6] Ambicija kompanije Tetra Pak je da kreira najodrživiju ambalažu za hranu na svetu. To znači stvaranje kartonske ambalaže koja je izrađena od obnovljivih ili recikliranih materijala, koji su odgovorno nabavljeni, i koji na taj način pomažu zaštitu i obnovu klime naše planete, resursa i biodiverziteta; doprinoseći proizvodnji i distribuciji koje imaju nizak karbonski otisak; koja je zgodna za upotrebu i bezbedna, i koja na taj način pomaže omogućavanje otpornih prehrambenih sistema; potpuno reciklabilna.

[7] Komponenta višeslojne katonske ambalaže koja nije izrađena od vlakana poznata je kao polyAl, i označava slojeve polietilena i aluminijuma koji se koriste kao barijera od kiseonika i vlage kako bi se zaštitila hrana unutar aseptične višeslojne kartonske ambalaže.

[8] Za prijavljenu ambalažu koja je sakupljena za reciklažu, tamo gde je dostupno koristimo zvanične javno dostupne podatke iz renomiranih izvora, kao što su vladine agencije, registrovane organizacije za reciklažu, nacionalna industrijska udruženja, nevladine organizacije, itd. koji se redovno i dosledno objavljuju.

Podeli na društvenim mrežama: