Tetra Pak nastavlja s napretkom u oblasti održive transformacije

Izveštaj o održivom poslovanju kompanijeTetra Pak donosi osvrt na nova dostignuća u oblastima klime, reciklaže, prehrambenih sistema i brojnim drugim područjima

Kompanija Tetra Pak objavila je svoj Izveštaj o održivom poslovanju za fiskalnu 2022. godinu[1], ističući napredak u različitim aspektima održivosti. U svom 24. izdanju, Izveštaj pokazuje kako je održivost i dalje prioritet u odlučivanju i ostaje u srži strategije kompanije Tetra Pak.

Tokom 2022. godine, kompanija Tetra Pak je ostvarila značajna dostignuća, smanjujući operativnu emisiju gasova staklene bašte (GHG) za 39%[2], uz korišćenje energije iz obnovljivih izvora od 84%[3]. Na ovaj način kompanija nastavlja put dostizanja nulte neto emisije u poslovanju do 2030. godine. Osim toga, prodaja 8,8 milijardi pakovanja koja su izrađena od materijala na biljnoj bazi[4] i 11,9 milijardi čepova koji su takođe izrađeni od materijala na biljnoj bazi donose uštedu od 131 kilotone emisije CO2[5]. Kompanija je takođe uložila približno 30 miliona evra[6] u cilju ubrzavanja sakupljanja i reciklaže višeslojne kartonske ambalaže, sarađujući s inkubatorima za prehrambenu tehnologiju i startupovima, kako bi istražili budućnost održive hrane.

Tetra Pak izveštaj o održivom poslovanju
Foto: Tetra Pak

Sve ovo je ostvareno u godini koja je bila obeležena značajnim neizvesnostima podstaknutim posledicama pandemije COVID-19, problemima u lancu snabdevanja i geopolitičkim izazovima. Kombinacija svih ovih faktora, rezultovala je značajnim finansijskim izazovima i za privredu i za potrošače, povećavajući troškove života i dovodeći do nesigurnosti u pogledu hrane za mnoge.

Adolfo Orive, predsednik i izvršni direktor kompanije Tetra Pak, izjavio je: „Trenutno okruženje u kom poslujemo naglašava potrebu za integrisanim, sistemskim rešenjima. To je jedini način na koji možemo odgovoriti na obim i brzinu promena koje su neophodne da bi se unapredio pristup hrani uz istovremeno smanjenje uticaja na životnu sredinu, na način koji nikoga ne zaobilazi. Stoga, preuzimamo holistički pristup kroz pet međusobno povezanih i zavisnih područja u kojima možemo najviše da doprinesemo – prehrambeni sistemi, cirkularna ekonomija, klima, priroda i društvena održivost.“

Izveštaj o održivom poslovanju kompanije Tetra Pak za fiskalnu 2022. godinu ističe dostignuća kompanije u protekloj godini i tekuće inicijative – za zaštitu hrane, ljudi i planete. To uključuje:

  • Testiranje prve barijere dobijene na bazi vlakana koja će zameniti tanak sloj aluminijske folije u aseptičnoj višeslojnoj kartonskoj ambalaži – napredak na putu kompanije prema potpuno obnovljivoj aseptičnoj ambalaži.
  • Priznanje za liderstvo u korporativnoj transparentnosti i učinku u oblasti klimatskih promena i šuma, od strane globalne neprofitne ekološke organizacije CDP, što je kompaniji Tetra Pak obezbedilo i mesto na prestižnoj „A listi“ četvrtu godinu zaredom.
  • Dizajniranje novog metoda prerade za napitke od soje, kao i nove tehnologije za transformaciju pivskog tropa[7] u napitak na biljnoj bazi – za manje otpada i više hranljivosti.
  • Omogućavanje učešća u školskim prehrambenim programima za 66 miliona dece u 44 države. Ovo utiče na unapređenje zdravlja dece, redovnije pohađanje škole, a predstavlja i stimulans za poljoprivredni razvoj.
  • Isporuku mleka mlekarama u 22 Mlečna hab projekta kroz približno 44.000 uglavnom malih poljoprivrednika, u sklopu dugoročnih napora kompanije na izgradnji lokalnih lanaca vrednosti mlečnih proizvoda.
  • Obnavljanje 87 hektara zemljišta – što odgovara površini 136 fudbalskih igrališta, kroz Program zaštite araucarije u Brazilu.
  • Primenu UN Rukovodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima[8].

„Sa izuzetnom brigom o životnoj sredini i snažnom predanošću budućnosti, nastavićemo da podstičemo sebe i druge kako bi još bliže sarađivali i pronalazili održiva rešenja za izazove sa kojima se suočavamo kao društvo. Uostalom, to je upravo srž naše svrhe: ‘Obvezujemo se da hranu učinimo bezbednom i dostupnom svugde i obećavamo da ćemo zaštiti ono što je dobro – hranu, ljude i planetu“, zaključio je Adolfo

Kompletan Izveštaj za fiskalnu 2022. godinu možete pronaći ovde.


[1] Fiskalna godina 2022. (FY22) je period od 1. januara 2022. do 31. decembra 2022.

[2] Područja 1, 2 i poslovna putovanja

[3] Kao rezultat povećanja fotonaponskog kapaciteta kompanije sa 5,55 MW u 2021. na 8,47 MW u 2022.

[4] Navedene količine ne uključuju Blend in BIO (BiB) koji se prodaje u Brazilu. BiB je mešavina 75% LDPE i 25% biljnog LDPE

[5] U poređenju sa količinom ugljen-dioksida koji bi bio emitovan ukoliko bi se koristila plastika koja se dobija iz fosilnih izvora. Na osnovu međunarodnih internih klimatskih obračuna (obim * faktor emisije) imajući u vidu 72,7 kilotona plastike izrađene od materijala na biljnoj bazi koja je nabavljena u toku 2022. godine. Kako bi izračunala veličinu izbegnutih emisija, kompanija Tetra Pak koristi faktor emisije trećih strana za polimere dobijene od materijala na biljnoj bazi iz javno dostupne procene životnog cikllusa od Braskema. Izvor: https://www.braskem.com.br/portal/imgreen arquivos/LCA%20PE%20I’m%20green%20bio-based_FINAL%20EN.pdf

[6] Operativni i kapitalni troškovi

[7] Pivski trop je industrijski naziv koji opisuje slad koji ostane nakon što je već iskorišćen od strane pivare za proizvodnju piva. Izvor: https://www.regrained.com/blogs/upcyclist/what-is-spent-grain

[8] UN Rukovodeća načela o poslovanju i ljudskim pravima (UNGPs) predstavljaju globalni standard za ponašanje biznisa u vezi sa ljudskim pravima. Sastoje se od tri stuba: Prvi, država ima obavezu da štiti ljude u pogledu ugrožavanja ljudskih prava od strane privrede. To zahteva da države koriste sva raspoloživa sredstva – zakone, politike, regulative i donošenje presuda – kako bi obezbedile da ljudska prava ne budu ugrožena od strane kompanija. Drugo, privreda ima obavezu da poštuje ljudska prava. To znači da kompanje ne bi trebalo da ugrožavaju ljudska prava u sopstvenom poslovanju ili u poslovnim odnosima (npr. u odnosima sa partnerima, dobavljačima i klijentima). Ovu odgovornost kompanija je mnogo teže sprovoditi ukoliko država ne radi svoj posao, ali, bez obzira na to, odgovornost postoji. Treće, postoji potreba za boljim pristupom pravnim lekovima. Ovo zahteva od država i kompanija da imaju ulogu u obezbeđivanju pristupa efikasnim pravnim lekovima – kako sudskim, tako i vansudskim – za one koji su ugroženi povredom ljudskih prava od strane privrednih subjekata.  

Podeli na društvenim mrežama: