TETRA PAK: Potrošači preispituju prioritete i preduzimaju akcije u vezi sa okruženjem, otpadom i zdravljem

Tetra Pak 2021 indeks istražuje kako se motivi i ponašanje potrošača menjaju širom sveta i na koji način će neki od trendova ostati značajni u svetu nakon pandemije

U svom najnovijem Tetra Pak Index izveštaju kompanijaTetra Pak otkriva kako je pandemija Covid-19 promenila način na koji potrošači razmišljaju o načinu života i koje su suštinske promene u njihovom ponašanju. Pandemija je uvećala značaj koji potrošači pridaju vezama između ljudi, uzimajući u obzir, kako vreme provedeno kod kuće sa porodicom, tako i sa širim krugovima ljudi izvan porodice. Iskustva deljenja hrane i pića imaju ključnu ulogu u ovim odnosima.

U osnovi, lična, ekonomska i nesigurnost u vezi sa okruženjem koje su se ispoljile tokom globalne pandemije rezultovale su u prelasku sa zabrinutosti na aktivno vođenje računa i želju za preduzimanjem akcije kako bismo sebe, našu hranu, naše zajednice i planetu učinili bezbednim. Bezbednost hrane i sigurnost4 su takođe među prioritetima, jer je pandemija u centar pažnje stavila zdravlje i ukazala na slabe tačke u našim prehrambenim sistemima. Briga o okruženju je veoma izražena, pri čemu se na vrhu liste nalaze zagađenje i plastični otpad u okeanima (83%), koje u stopu prati globalno zagrevanje, koje je navelo više od tri četvrtine (78%) potrošača u devet država. Iza njih se nalaze otpad hrane (77%) i dostupnost hrane (71%). Istovremeno, skoro polovina (49%) globalne populacije danas prepoznaje uticaj koji svakodnevni izbori imaju na okruženje.

Foto: Tetra Pak

Adolfo Orive, predsednik i generalni direktor kompanije Tetra Pak istakao je: „Ovogodišnji Tetra Pak indeks pruža interesantne uvide u to na koji način potrošači prilagođavaju svoj način života kroz praktične, svakodnevne primere, kako bi napravili pozitivnu razliku, jer žele sigurniju i održiviju budućnost. Primetan je jasan rast tradicionalnih „bazičnih“ vrednosti, uključujući spremanje hrane kod kuće, obedovanje sa porodicom i minimiziranje otpada. Od odluka koje donose kod kuće, do odluka o kompanijama čije proizvode kupuju, pandemija je postavila trend odgovorne potrošnje kao ključan, uz istovremeni zahtev za akcijom u celom društvu.“

„Pružanje odgovora na ove potrebe i očekivanja zahteva dugoročan fokus i saradnju na nivou celog sistema i svih učesnika. Ujedinjene Nacije su ovu deceniju već nazvale „Decenijom akcije”, ističući potrebu da se odmah reaguje. Kao kompanija koja je vođena svrhom i jedan od lidera u industriji ostajemo u potpunosti posvećeni tome da realizujemo svoju ulogu. Verujemo da svetski prehrambeni sistemi moraju da se transformišu kako bi zadovoljili potrebe društva, kroz unapređenje bezbednosti hrane uz istovremeno snižavanje uticaja na prirodne resurse. Stoga nameravamo da se fokusiramo na tri glavne oblasti: povećanje dostupnosti bezbednih i hranljivih namirnica; smanjenje otpada i bacanja hrane; i izgradnja održivijih lanaca vrednosti.”

Briga o okruženju je veoma izražena, pri čemu se na vrhu liste nalaze zagađenje i plastični otpad u okeanima

Nedostatak slobode i izbora u prethodnih 20 meseci naveli su potrošače da povrate kontrolu i zahtevaju aktivnosti koje će promeniti status kvo

Potrošači takođe traže od kompanija da preuzmu vodeću ulogu i pomognu im da ustale svoje nove navike

Pandemija je učinila da ljudi budu pažljiviji i imaju više empatije prema drugima

Odgovorna potrošnja postaje vodeći trend

Nedostatak slobode i izbora u prethodnih 20 meseci naveli su potrošače da povrate kontrolu i zahtevaju aktivnosti koje će promeniti status kvo, na bilo koji način. Oni proaktivno traže načine na naprave razliku u sopstvenim životima, kako bi unapredili sopstveno fizičko i mentalno zdravlje – kao što je izbor načina ishrane – ali i u njihovom okruženju, kroz povećanu reciklažu ili smanjenje otpada. Primera radi, 62% potrošača obraća više pažnje na kvalitet onoga što jede i pije, dok 54% danas baca manje hrane nego što je to činilo pre pandemije. Takođe, 72% se slaže da „ljudi kao što sam ja” moraju da se pokrenu sada, kako ne bi izneverili buduće generacije.

Potrošači takođe traže od kompanija da preuzmu vodeću ulogu i pomognu im da ustale svoje nove navike. Preko jedne trećine (35%) potrošača češće nego pre pandemije bira brendove na bazi njihovih kredencijala održivosti, dok svaki drugi (50%) smatra da su prakse dobre za životnu sredinu ključne za industriju pakovanja hrane, a 61% očekuje da prehrambene kompanije predvode put pronalaženja rešenja.

Sa više vremena provedenog kod kuće, „otisak” domaćinstava postaje sve vidljiviji. U želji da odgovore na ovo potrošači menjaju svoje rutine. Više od polovine (55%) pažljivo planira obroke kako bi izbegli stvaranje otpada, dok tek nešto manje od polovine (46%) čini više napora nego pre pandemije da ispravno razvrsta materijale kao što su karton, staklo i plastika za reciklažu. Svaki drugi potrošač (50%) takođe izjavljuje da će verovatno reciklirati više u narednoj godini, kao način da lično doprinese rešavanju klimatskih promena.

Ponovna izgradnja i podrška našim zajednicama

Pandemija je učinila da ljudi budu pažljiviji i imaju više empatije prema drugima. Oni pridaju veći smisao značajnim vezama sa prijateljima, porodicom, i šire – a iskustva deljenja hrane i pića često igraju ključnu ulogu u tome da ove veze budu prijatne i zabavne.

Prilike potrošnje „zajedno van kuće” su zabeležile najveći rast od početka pandemije, za 56%3c više, što je razlog zašto su one istaknute kao neke od prilika u okviru navika u Izveštaju. Tu su i lokalna kupovina, kao i nabavka lokalnih proizvoda, koje ukazuju na rastuću vezu između okruženja i društva. Osim najbliže porodice i prijatelja postoje i usklađeni napori da se ponovo izgrade društva, sa skoro trećinom potrošača (32%) koji aktivno utiču na svoju zajednicu da smanji otpad – ukazujući na pokret klimatskih šampiona5. Naravno, u nekim regionima, kao što je Velika Britanija, briga o životnoj sredini je prestigla Covid-19 kao briga broj jedan.

Potrošači traže načine za tranziciju iz slabosti ka otpornosti. U njihovim sopstvenim životima, ovo se prenosi na unapređenje sopstvenog fizičkog i mentalnog zdravlja, kroz izbor načina ishrane, i namirnica. Od početka pandemije, potrošači su preživeli razorne, brze promene, i podneli puno žrtvi. Trend koji je jasno tu da ostane je da potrošači sada preduzimaju akcije u sopstvenim životima kako bi izgradili održiviju budućnost i očekuju od kompanija da urade isto – kao i da im pomognu u ovoj misiji.


Izvor & Foto: Tetra Pak

Podeli na društvenim mrežama: