Vojislav Stanković, Interzero: Vreme je da se naše kompanije spremaju za primenu ESG standarda

Početak 2024. donosi primenu Direktive o korporativnoj održivosti – kako ispuniti ESG kriterijume ? – Kompanija Interzero pomaže kompanijama u usklađivanju sa CSRD i GRI

Krajem 2022. godine, Evropska unija je donela Direktivu o dubinskoj analizi korporativne održivosti koja pored zahteva koji se odnose na zabranu kršenja ljudskih prava definiše i zahteve u vezi sa očuvanjem životne sredine. Kompanije na teritoriji Evropske unije ili pak one čije sedište nije u EU ali posluju unutar Unije, imaju obavezu da primenjuju ESG standarde u svom poslovanju. Direktiva kreće sa primenom početkom ove godine. Srbija nije u Evropskoj uniji, ali za naše kompanije koje pretenduju da uđu ili već jesu u lancu dobavljača EU korporacija, nefinansijsko izvešavanje i uvođenje  ESG standarda je takođe važan element poslovanja.

Dok su jedni krenuli ili se tek pripremaju da primenjuju ESG standarde, postoje i one kompanije koje im pomažu u tom procesu. Jedna od kompanija koja pomaže kompanijama u zaštiti životne sredine i da se što lakše snađu u moru propisa i obaveznih izveštaja vezano za ekološki deo primene ESG principa, je nemačka kompanija Interzero koja posluje i u Srbiji.

Pitamo Vojislava Stankovića, direktora Interzero Pak doo iz Beograda, na koji konkretno način Interzero podržava primenu ESG standarda i kako moze pomoći domaćim kompanijama u tome?

Interzero se već nekoliko godina ubrzano priprema za novo evropsko zakonodavstvo, koje obavezuje kompanije da izveštavaju o svom održivom poslovanju. U narednim godinama sve kompanije će morati da prijave koliko energije koriste, koliko otpada stvaraju, koliko emisija proizvode i koliko prirodnih resursa nepovratno koriste. Kupci, kojih Interzero ima preko 50.000 širom EU, upozoravali su nas godinama unazad da su to tako složeni podaci da ih ne mogu sami prikupiti, a kamoli da ih tumače i verodostojno izveštavaju. U to svrhu je Interzero razvio rešenje uz pomoć kojeg kompanije mogu na efikasan način pripremiti izveštaj o održivosti životne sredine i koristiti podatke za poboljšanje konkurentnosti na tržištu, komuniciranje zainteresiranim stranama i koristiti verifikaciju potraživanja za zelenu marketinšku komunikaciju.

INTERZERO WEBINAR
Domaće kompanije, koje su u lancu dobavljača EU ili planiraju da postanu, u obavezi su da ispunjavaju ESG kriterijume. Da li se to odnosi na baš sve kompanije i ko/kako proverava ispunjenost tih kriteriujuma?

Od početka ove godine velike kompanije iznad 500 zaposlenih u EU, koje su već bile obavezi nefinansijskog izvještavanja – NFRD (Non Financial Reporting Directive), sada postaju obavezni da izveštavaju prema CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive. Izveštaj za 2024 godinu moraju da pripreme u početku 2025. Zatim, u 2025. godini obavezu za izveštavanje imaju kompanije koje ispunjavaju barem dva od tri kriterijuma: više od 40 miliona evra prihoda, više od 20 miliona evra bilansa stanja ili više od 250 zaposlenih i tako dalje. U 2028. godini na red za izveštavanje dolaze kompanije izvan EU, koje na tržištu EU stvaraju više od 150 miliona evra prihoda ali budući, da su neke naše kompanije dio internacionalnih kompanija, koje će na red za izvještavanje doći daleko ranije, predlažemo da se polako počnemo spremati. Prema predloženom izveštavanju o održivosti lanca vrednosti, kompanije bi morale da prijave obim 3 emisije gasova staklene bašte. Ove indirektne emisije su rezultat aktivnosti kompanije u širem smislu. Poznato je da ih je teško izmeriti i to nije proces preko noći – tako da kompanije treba da počnu proces što je pre moguće, kako bi prestigle mandate CSRD-a i osigurale da će biti usaglašene.

Očekujem da će kompanije u Srbiji, koje posluju sa inostranstvom, brzo primeniti ove ESG kriterijume i početi izveštavati o svom uticaju na životnu sredinu.

Interzero će na besplatnom vebinaru, 02. februara 2024. Predstaviti svoje rešenje za primenu ESG standarda i nefinansijsko izveštavanje. Šta će tamo moći da se sazna? Ko je predavač?

Da, tako je. Predstavićemo Environmental Sustainability Dashboard, rešenje koje se sastoji od digitalnog alata i sveobuhvatne podrške u smislu konsaltinga sa stane Interzera. Predavač će biti kolega iz Italije, direktor konsalting odeljenja Interzero Italy, Andrea Sterpellone, koji je od početka radio na razvijanju rešenja. Stvarno smo se potrudili, da bi kompanijama olakšali ovaj složen zadatak. Rešenje se bazira na sertifikovanoj metodologiji i u skladu je sa zahtevima CSRD  i GRI – Global reporting initiative standardima izveštavanja. Na besplatnom vebinaru će učesnici upoznati propise i obaveze koje ih očekuju i naše rešenje, koje im može olakšati proces.

Kakva su Vaša očekivanja od naših kompanija u primeni ESG principa? Kako će ova obaveza da utiče na njih, sa jedne strane, a sa druge, da li će ovo posledično da popravi stanje životne sredine u Srbiji?

Budući da Srbija još nije deo EU, mnoge kompanije još neće biti zvanično obavezane ka izveštavanju. Ali sa druge strane, na tržištu EU zahtevi za implementaciju ESG principa u poslovanje iz dana u dan rastu i prelaze granice EU. Iako je to direktiva EU, CSRD se takođe primenjuje na kompanije sa sedištem u inostranstvu koje su prisutne u EU.

Cilj CSRD-a je, da donese kraj „greenwashingu”, ojača socijalnu tržišnu ekonomiju EU i postavi temelje za standarde unificirano izveštavanja o održivosti na globalnom nivou.

Očekujem da će kompanije u Srbiji, koje posluju sa inostranstvom, brzo primeniti ove ESG kriterijume i početi izveštavati o svom uticaju na životnu sredinu.

Za sve koji žele da prisustvuju besplatnom vebinaru, mogu se prijaviti na linku.


Naslovna fotografija: Vojislav Stanković/privatna arhiva

Podeli na društvenim mrežama: