Ambipak konferencija: Inovativni održivi ambalažni materijali – kompostabilna bioplastika

Kompostabilna bioplastika kao instrument za preusmeravanje organskog otpada sa deponija Prvoj Ambipak konferenciji „Ambalaža u doba održivog razvoja“, organizovanoj od

Saznaj više