Asocijacija proizvođača pića (APP) usmerena na unapređenje upravljanja ambalažnim otpadom

Novoosnovana Asocijacija proizvođača pića  fokusirana je na implementaciju depozitnog sistema za upravljanje ambalažom Apatinska Pivara, Carlsberg Srbija, Coca-Cola HBC, Heineken

Saznaj više

SANDRA DOKIĆ, državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine: Veća odgovornost proizvođača put ka čistijoj Srbiji

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije u aprilu ove godine najavilo je početak konsultacija vezano za Nacrt izmena Zakona o

Saznaj više

Kako rešiti sakupljanje ambalažnog otpada u Srbiji?– NALED informisao o rezultatima analiza

Bolje i efikasnije sakupljanje ambalažnog otpada preduslov je za povećanje stope reciklaže ambalažnog otpada izazov je koji je pred Srbiju

Saznaj više