Ambipak konferencija: Inovativni održivi ambalažni materijali – kompostabilna bioplastika

Kompostabilna bioplastika kao instrument za preusmeravanje organskog otpada sa deponija Prvoj Ambipak konferenciji „Ambalaža u doba održivog razvoja“, organizovanoj od

Saznaj više

Šta je RECIKLIRANJE, šta KOMPOSTIRANJE a šta BIORAZGRADNJA ambalaže?

Zamolili smo doc. dr Senku Popović, šeficu Laboratorije za ambalažu i pakovanje, Novi Sad da za Ambipak magazin u autorskom

Saznaj više