Plastic Overshoot Day: Nova inicijativa za podizanje svesti o zagađenju plastikom – Proverite koja zemlja ima nagori a koja najbolji indeks upravljanja plastikom

Plastic Overshoot Day , 28. jul 2023. godine, datum do kojeg smo proizveli više plastike nego što imamo kapaciteta da

Saznaj više