„Ambalažni materijali za kontakt sa hranom – cirkularnost, zdravstvena bezbednost i regulativa“

Ostalo je još vremena za prijavu sa popustom na seminar „Ambalažni materijali za kontakt sa hranom – cirkularnost, zdravstvena bezbednost i regulativa“, koji se u organizaciji našeg portala održava u Beogradu, 9.02.2024. godine, uz vrlo korisne teme, i stručne predavače.

Neke od tema kojima će se seminar baviti:

  • Zašto bi prehrambena industrija trebalo da se bavi hemijskim rizikom?
  • Koji se reciklirani materijali mogu koristiti za ambalažu za hranu i pića
  • Deklaracija o usaglašenosti (DoC) ambalaže: šta sve mora da sadrži i ko formira DoC

Predavači:
Prof. dr Branka Pilić, Redovni profesor na Katedri za inženjerstvo materijala Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu Univerziteta u Novom Sadu/Suosnivač startapa AcirCpack
Gordana Vraštanović Pavićević, spec. san. hemijeSamostalni stručni saradnik laboratorije Fieldtest d.o.o./ Konsultantkinja za materijale za kontakt sa hranom
Marija Stanković, magistar farmacije-medicinski biohemičarOdgovorni analitičar u Laboratoriji za predmete opšte upotrebe u okviru Laboratorije za humanu ekologiju i ekotoksikologiju Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd

Za ostale teme koje će biti obuhvaćene seminarom, biografije predavača i informacije o kotizacijama posetite ovaj link.

Prijatelji seminara: kompanija MOS doo, zastupnik Aneolia opreme za merenje i analize.

Podeli na društvenim mrežama: