„Ambalažni materijali za kontakt sa hranom – cirkularnost, zdravstvena bezbednost i regulativa“

Ostalo je još vremena za prijavu sa popustom na seminar „Ambalažni materijali za kontakt sa hranom – cirkularnost, zdravstvena bezbednost i regulativa“, koji se u organizaciji našeg portala održava u Beogradu, 9.02.2024. godine, uz vrlo korisne teme, i stručne predavače.

Neke od tema kojima će se seminar baviti:

  • Zašto bi prehrambena industrija trebalo da se bavi hemijskim rizikom?
  • Koji se reciklirani materijali mogu koristiti za ambalažu za hranu i pića
  • Deklaracija o usaglašenosti (DoC) ambalaže: šta sve mora da sadrži i ko formira DoC

Predavači:
Prof. dr Branka Pilić, Redovni profesor na Katedri za inženjerstvo materijala Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu Univerziteta u Novom Sadu/Suosnivač startapa AcirCpack
Gordana Vraštanović Pavićević, spec. san. hemijeSamostalni stručni saradnik laboratorije Fieldtest d.o.o./ Konsultantkinja za materijale za kontakt sa hranom
Marija Stanković, magistar farmacije-medicinski biohemičarOdgovorni analitičar u Laboratoriji za predmete opšte upotrebe u okviru Laboratorije za humanu ekologiju i ekotoksikologiju Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd

Za ostale teme koje će biti obuhvaćene seminarom, biografije predavača i informacije o kotizacijama posetite ovaj link.

Prijatelji seminara: kompanija MOS doo, zastupnik Aneolia opreme za merenje i analize.

Podeli na društvenim mrežama:

Ambalažni materijali za kontakt sa hranom – cirkularnost, zdravstvena bezbednost i regulativa

Seminar o izazovima pakovanja hrane i pića:​

Ambalažni materijali za kontakt sa hranom -
cirkularnost, zdravstvena bezbednost i regulativa

09. februar 2024
10 – 15h

JUMP INN HOTEL
Beograd, Koče Popovića 2

23.500 RSD

Informacije:

Imajući u vidu velike promene u segmentu ambalažnih materijala, posebno u domenu recikliranih, inovatvnih, biorazgradivih materijala, i kompleksnost pakovanja hrane i pića, s aspekta zdravstvene bezbednosti, koje prate i nove regulative na globalnom nivou, organizujemo seminar sa ciljem razmene najnovijih informacija.

Ovaj seminar će učesnicima  omogućiti upoznavanje sa izazovima bezbednosti pakovanja hrane i pića u nove i reciklirane materijale,  upoznavanje i usklađivanje sa važnim propisima EU, ne samo važne za izvoznike hrane i pića već i za domaće tržište u skladu sa zahtevima globalnih kompanija.

Seminar je namenjen:

Proizvođačima hrane i pića – kontrolori kvaliteta, tehnolozi, pravnicima, menadžerima nabavke, menadžerima za javne i regulatorne poslove…
Proizvođačima ambalaže – menadžerima, tehnolozima, pravnicima, menadžerima za javne i regulatorne poslove

Laboratorijama za kontrolu kvaliteta i bezbednosti, sertifikacionim telima

Svima kojima su važne informacije o materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom i zakonska regulativa na ovom polju, posebno za izvoznike hrane i pića.

Seminar je idealna prilika za poslovno povezivanje učesnika iz kompatibilnih delatnosti.

Prijave za seminar 09. februara 2024. su zatvorene.

Možete se prijaviti za naredni termin o kome ćemo Vas naknadno obavestiti.

OPŠIRNIJE O SEMINARU:

Tematske celine:

Upravljanje rizicima ambalaže za hranu i pića i kako ih smanjiti na minimum

Globalni zahtevi  održivog pakovanja: izazovi i rizici po bezbednost ambalaže za hranu i pića

Novi materijali i trendovi u održivom pakovanju hrane

Papir i karton – najizazovniji materijal za pakovanje hran

CENA KOTIZACIJE I OPŠTI USLOVI:

Kotizacija: 23.500 RSD
Popust od 10% na punu cenu seminara za prijave i uplate do 2. februara 2024.

Rana prijava: 18.500 RSD / Važi do: 22. jan 2024.

PDV se ne obračunava shodno članu 33. stav 1. Zakona o PDV

Za dva i više učesnika iz jedne kompanije10% popusta.

Za učesnike je obezbeđena kafa dobrodošlice i piće, kao i posluženje na pauzi.

Organizator: Ambipak magazin/NIA koncept doo Beograd

Opšti uslovi:  Uplata po profakturi mora biti izvršena najkasnije do datuma valute naznačenoj na profakturi, a u suprotnom važi puna cena obuke. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku od pet do deset dana, do dana početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 30% od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 30% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju otkazivanja učešća od strane učesnika u roku do pet dana do početka obuke, učesniku se vraća iznos umanjen za 50% iznosa od ukupnog iznosa usluga iskazanog na profakturi, na ime administrativnih i organizacionih troškova. U slučaju da nije naplaćena profaktura organizator zadržava pravo da fakturiše 50% od pune cene obuke, na ime administrativnih i organizacionih troškova. Učesnici koji budu sprečeni da učestvuju u obuci, mogu ustupiti svoju prijavu trećem licu, a organizator zadržava uplatu u celosti. Organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Ukoliko zbog nepredviđenih okolnosti dođe do odlaganja seminara, organizator će učesnicima predložiti novi termin. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali neće biti prosleđivani trećim licima.

PREDAVAČI:

Prof-Branka-Pilic(1)

Dr Branka Pilić

Redovni profesor na Katedri za inženjerstvo materijala Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu Univerziteta u Novom Sadu/Suosnivač startapa AcirCpack

Dr Branka Pilić je redovni profesor na Katedri za inženjerstvo materijala Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu Univerziteta u Novom Sadu.

Aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom u oblasti polimernog inženjerstva. 

U poslednjih 10 godina svoj naučni rad usmerila je na područje biopolimernih nanostrukturnih materijala za primenu u biomedicini, ambalaži i pakovanju. Do sada je objavila preko 40 radova u međunarodnim naučnim časopisima i veliki broj saopštenja na međunarodnim konferencijama. Bila je učesnik i menadžer brojnih domaćih i međunarodnih projekata.

U januaru 2022. godine, zajedno sa dr Aleksandrom Nešić, osnovala je startap ACIRCPACK, koji je član Naučno-tehnološkog parka Novi Sad, koji se bavi razvojem aktivne ambalaže po principima cirkularne ekonomije. Kompanija je podržana od strane Fonda za inovacionu delatnost u okviru poziva „Pokreni pametno“.

Gordana-Vrastanovic-Pavicevic

Gordana Vraštanović Pavićević, spec. san. hemije

Samostalni stručni saradnik laboratorije Fieldtest d.o.o./ Konsultantkinja za materijale za kontakt sa hranom

Gordana Vraštanović Pavićević je diplomirani hemičar-specijalista sanitarne hemije sa više od 30 godina iskustva u laboratorijskom ispitivanju i oceni bezbednosti materijala i predmeta za kontakt sa hranom, uključujući i ambalažu. Više od 20 godina je radila u Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, zatim u Centru za ispitivanje namirnica, a sada radi kao samostalni stručni saradnik u Fieldtest d.o.o.-laboratoriji za ispitivanje predmeta opšte upotrebe. Predsednik je radne grupe Ministarstva zdravlja za izradu Pravilnika o materijalima i predmetima u kontaktu sa hranom ( uključujući i proizvode namenjene odojčadi i deci mlađoj od tri godine za olakšavanje hranjenja i sisanja, umirivanje i spavanje, kao i ambalažu za pakovanje hrane i predmeta opšte upotrebe) Član je Komisije Ministarstva zdravlja za davanje ovlašćenja laboratorije utvrđivanje uslova u pogledu stručnih kadrova, prostorija i opreme koje moraju da ispunjavaju zdravstvene i druge organizacije za vršenje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opšte upotrebe, Član je Komisije Instituta za standardizaciju Srbije, za standarde iz grupe: Posuđe i pribor u dodiru sa hranom Po pozivu radi kao konsultant za primenu regulative za predmete i materijale za kontakt sa hranom.
asd

Marija Stanković, magistar farmacije-medicinski biohemičar

Odgovorni analitičar u Laboratoriji za predmete opšte upotrebe u okviru Laboratorije za humanu ekologiju i
ekotoksikologiju Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd

Marija Stanković, magistar farmacije-medicinski biohemičar, trenutno na specijalizaciji iz toksikološke hemije, sa više od 18 godina iskustva u laboratorijskom ispitivanju i oceni bezbednosti predmeta opšte upotrebe, ukljućujući i materijale i predmete za kontakt sa hranom. Od 2007 godine zaposlena u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd u Laboratoriji za predmete opšte upotrebe koja je deo Laboratorije za humanu ekologiju i ekotoksikologiju. Član je radne grupe Ministarstva zdravlja za izradu Pravilnika o materijalima i predmetima u kontaktu sa hranom, uključujući i proizvode namenjene odojčadi i deci mlađoj od tri godine za olakšavanje hranjenja i sisanja, umirivanje i spavanje, kao i ambalažu za pakovanje hrane i predmeta opšte upotrebe. Član je Komisije Instituta za standardizaciju Srbije za standarde i srodne dokumente iz oblasti: Bezbednost dečijih igračaka i zaštita potrošača. Po pozivu radi kao konsultant za primenu regulative za predmete opšte upotrebe.

LOKACIJA:

Prijave za seminar 09. februara 2024. su zatvorene.

Možete se prijaviti za naredni termin o kome ćemo Vas naknadno obavestiti.

 

Napomena: Slanjem prijave, prihvatate opšte uslove navedene iznad a Organizator će vam dostaviti profakturu/fakturu prema naružbi i Opštim uslovima.

Za sve dodatne informacije možete nam pisati na:  info@ambalazaipakovanje.com

  Prijatelji seminara:

Podeli na društvenim mrežama: