Bez „greenwashinga“ u EU – Usvojena nova pravila za održive, trajne proizvode

Zastupnici Evropskog parlamenta su u četvrtak, 11.maja 2023. podržali Nacrt zakona za poboljšanje označavanja i trajnosti proizvoda i zaustavljanje obmanjujućih tvrdnji.

Zabrana obmanjujućih oglasa i generičkih ekoloških tvrdnji

Odobreni pregovarački mandat od strane Evropskog parlamenta predviđa zabranu upotrebe opštih ekoloških tvrdnji kao što su „ekološki prihvatljivo”, „prirodno”, „biorazgradivo”, „klimatski neutralno” ili „eko” ukoliko one ne dolaze sa detaljnim dokazima. Druge obmanjujuće prakse kao što je iznošenje tvrdnji o kompletnom proizvodu ako je tvrdnja istinita samo za jedan deo proizvoda, ili izgovaranje da će proizvod trajati određeno vreme ili da se može koristiti na određenom nivou intenziteta ako to nije istina, takođe će biti zabranjeno.

Zabranjena upotreba opštih ekoloških tvrdnji kao što su „ekološki prihvatljivo”, „prirodno”, „biorazgradivo”, „klimatski neutralno” ili „eko”  ukoliko one ne dolaze sa detaljnim dokazima.

Kako bi pojednostavili informacije o proizvodu, članovi Evropskog parlamenta predviđaju da se dopušta korišćenje samo oznaka održivosti zasnovanih na službenim šemama sertifikovanja ili koje su zakonski odobrene.

Zastupnici Evropskog parlamenta žele da pomognu potrošačima da odaberu ekološki prihvatljivu robu i kompanijama da ponude trajniji proizvod.

Borba protiv rane zastarelosti

Kako bi proizvodi trajali duže, Parlament želi da zabrani uvođenje karakteristika dizajna koje ograničavaju vek trajanja proizvoda ili dovode do preranog kvara robe. Pored toga, proizvođačima ne bi trebalo dozvoliti da ograniče funkcionalnost proizvoda kada se koristi sa potrošnim materijalom, rezervnim delovima ili priborom (na primer punjači ili kertridži sa mastilom) koje proizvode druge kompanije.

Kako bi pomogli ljudima da izaberu robu koja je trajnija i popravljiva, kupci bi morali biti obavešteni o svim ograničenjima popravke pre kupovine. Osim toga, zastupnici Evropskog parlamenta predlažu novu oznaku garancije koja ne označava samo dužinu zakonski propisane garancije, već i dužinu svih mogućih produžetaka garancije koje nude proizvođači. To bi pomoglo da se istakne kvalitetna roba i motiviše kompanije da se više fokusiraju na trajnost.

Biljana Borzan, Foto: Alain ROLLAND, © Evropska unija 2022 – Izvor : EP

Biljana Borzan, Hrvatska predstavnica u Evropskom parlamentu koja je predložila Zakon izjavila je:
„Industrija više neće profitirati od proizvodnje robe široke potrošnje koja se pokvari odmah nakon isteka garantnog roka. Potrošači će morati na jasan način dobiti informacije o opcijama i troškovima popravki. Oznake proizvoda će informisati građane koja roba će garantovano trajati duže, a proizvođači čija je roba trajnija će profitirati. Džungla lažnih ekoloških tvrdnji će se završiti jer će biti dozvoljene samo sertifikovane i potkrepljene ekološke tvrdnje.”

Evo kako ona objašnjava primenu u jednom konkrentom primeru:

„Na primer proizvođač televizora, uz obaveznu dvogodišnju zakonsku garanciju, daje dodatne 2 godine komercijalne garancije trajnosti. Na pakovanju njegovog proizvoda će stajati oznaka „2 + 2”. Kupac će tako u prodavnici moći lako i brzo uporediti koji proizvodi imaju povoljniju oznaku, odnosno koji proizvođač ima trajniju garanciju za svoje uređaje.“

Usvajanje ovog Zakona utire put za novu direktivu o ekološkim tvrdnjama koja će dalje precizirati uslove za iznošenje ekoloških tvrdnji u budućnosti.

Izvor: Euro Parlament

© Evropska unija 2022 – Izvor : EP

Podeli na društvenim mrežama: