Digitalnim servisom CONNECTED PACKAGING kupac putem ambalaže kreira impresivno iskustvo brenda

Pojmovi connected packaging, connected expirience, connected marketing, krenuli su u ekspanziju tokom Covid-19 pandemije i masovnog razvoja e-trgovine a sada je objavljeno novo istraživanje o značaju povezanosti kupca sa ambalažom

Pojam connected packaging deo je digitalnog marketinga i odnosi se na komunikaciju potrošača sa vrednostima brenda, putem internet platforme za računare ili QR kodom za mobilne telefone, olakšavajući komunikaciju, fokusirajući se na iskustvo potrošača. Pojmovi connected packaging, connected expirience, connected marketing, krenuli su u ekspanziju tokom Covid-19 pandemije i masovnog razvoja e-trgovine. Služe da potrošačima olakšaju donošenje odluke pri kupovini, a kompanijama da se upoznaju sa iskustvima i očekivanjima potrošača.

Početkom februara objavljeni su rezultati istraživanja o connected packaging (povezani ambalažom), koju je sproveo Studio za kreativna tehnološka rešenja Appetite Creative. Studio je anketirao 257 rukovodilaca u Velikoj Britaniji i Španiji, o njihovim stavovima po ovom pitanju, prikupljajući podatke iz niza sektora uključujući marketing, maloprodaju, FMCG i automobilsku industriju a prenosi portal Packaging Europe.

Većina, 80% ispitanika izjavila je da vidi vrednost connected packaginga u smislu jačanja održivosti kompanija, a 85% veruje da će ona postati sve važnija za industriju ambalaže tokom i nakon 2022. godine.

Kombinujući online i offline, digitalne veb aplikacije povezuju se s potrošačima, koristeći najnovije inovativne tehnologije (IoT objekte koji koriste NFC i QR kodove, plus Digimark) i navode korisnike na određenu radnju koja im pružaju impresivna iskustva.

58% ispitanika veruje da je razlog za to što će connected packaging postati glavni način za direktnu komunikaciju sa potrošačima, dok manjina ispitanika pripisuje njenu sve veću važnost u promovisanju lojalnosti kupaca. 54% ispitanih je tvrdilo da imaju u svojim marketinškim planovima stavku connected expirience – što čini modernu marketing studiju, zahvaljujući kojima upoznaju kompanije sa iskustvima i očekivanjima kupaca. 59% se izjasnilo da želi da poveća ukupnu investiciju za digitalni marketing u 2022. godini, dok 41% planira da izdvoji isti budžet u ove svrhe kao i prošle godine.

„Jasno je da su iskustva sačinjena kroz povezanost sa ambalažom, dostigla prekretnicu i da postaju sve važniji deo marketing miksa za brendove i proizvođače ambalaže“, rekla je Dženi Stenli, generalna direktorka Appetite Creative. Navodeći, da je connected packaging efikasan i isplativ način za prikupljanje podataka, razvoj proizvoda i direktnu komunikaciju sa kupcima u realnom vremenu, kao i jednostavan način da se poboljšaju akreditivi održivosti brenda. Faktor povezanosti brenda sa korisnicima putem ambalaže, nikada nije bio tako dragocen i tražen, kao što je sada“.

PROČITAJTE JOŠ: GRAND KAFA SINGLE ORIGIN – OPASNO DOBRA KAFA u inovativnoj, tehnološki naprednoj i održivoj ambalaži

Istraživanje je otkrilo da jedan od ključnih razloga zbog kojih ispitanici vide vrednost u faktoru connected packaging ima veze sa činjenicom da ono nudi način kojim se edukuje i povezuje brend sa kupcima na održiv način. Takođe, ispitanici su se izjasnili da vide vrednost u ovom vidu digitalne komunikacije jer im omogućava da direktno komuniciraju sa svojim kupcima po pitanju prenosa relevantnih informacija. Pružanje podataka koji su u skladu sa GDPR-om i koji imaju potencijal da utiču na marketinške i odluke o proizvodima je još jedan faktor za koji su neki ispitanici izjavili da ga posmatraju kao dodatnu vrednost za connected packaging.

Ovde možete pogledati nekoliko primera primene connected packaging digitalnog alata.


Naslovna fotografija: Ilustracija/Unsplash

Podeli na društvenim mrežama: