NAJAVLJUJEMO: Seminar o izazovima pakovanja hrane i pića

Seminar „Ambalažni materijali za kontakt sa hranom – cirkularnost, zdravstvena bezbednost i regulativa“ omogućuje upoznavanje sa izazovima bezbednosti pakovanja hrane i pića u nove i reciklirane materijale,  upoznavanje i usklađivanje sa važnim propisima EU, ne samo važne za izvoznike hrane i pića već i za domaće tržište u skladu sa zahtevima globalnih kompanija.

Otvorene su prijave za seminar o izazovima pakovanja hrane i pića „Ambalažni materijali za kontakt sa hranom – cirkularnost, zdravstvena bezbednost i regulativa“ koji će se održati 9. februara 2024, u Beogradu, hotel Jump Inn.

Ključne teme:

– Upravljanje rizicima ambalaže za hranu i pića i kako ih smanjiti na minimum
– Globalni zahtevi održivog pakovanja: izazovi i rizici po bezbednost ambalaže za hranu i pića
– Novi materijali i trendovi u održivom pakovanju hrane i pića
– Papir i karton – najizazovniji materijal za pakovanje hrane
– Pregled i ažuriranja propisa u EU i nacionalni zahtevi
– Regulativa, preporuke – kako da proizvođači dođu do informacija o tome kako da procene bezbednost svojih proizvoda
– Deklaracija o usaglašenosti (DoC) ambalaže: šta sve mora da sadrži i ko formira DoC

Predavači:
Prof. dr Branka Pilić, Redovni profesor na Katedri za inženjerstvo materijala Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu Univerziteta u Novom Sadu/Suosnivač startapa AcirCpack
Gordana Vraštanović Pavićević, spec. san. hemije, Samostalni stručni saradnik laboratorije Fieldtest d.o.o./ Konsultantkinja za materijale za kontakt sa hranom
Marija Stanković, magistar farmacije-medicinski biohemičar, Odgovorni analitičar u Laboratoriji za predmete opšte upotrebe u okviru Laboratorije za humanu ekologiju i ekotoksikologiju Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd

Za INFORMACIJE o kotizacijama i više detalja o seminaru posetite ovaj link.

Organizator: Ambipak magazin

Podeli na društvenim mrežama: