Održan seminar „Kako da znate da li je vaša ambalaža cirkularna“

Kako i koliko ambalaža može biti cirkularna i šta je potrebno da bi se to postiglo? U Beogradu je 12. juna 2024, održan najavljeni seminar „Kako da znate da li je vaša ambalaža cirkularna“

Seminar „Kako da znate da li je vaša ambalaža cirkularna“ u organizaciji našeg portala i u partnerstvu sa Alijansom za cirkularna pakovanja, po prvi put je u Srbiji omogućio zaiteresovanim učesnicina da se upoznaju sa najnovijim ISO standardima za implementaciju cirkularne ekonomije.

Naime, Međunarodna organizacija za sertifikaciju, ISO, nakon duge i opsežne pripreme i analiza, publikovala je nekoliko novih standarda i učinila ih dostupnim za implementaciju u organizacije. Radi se o standardima serije ISO 59000 od kojih su 22. maja 2024. godine objavljeni ISO 59020, ISO 59004, ISO 59010, ISO 59032, a ISO 59040 i ISO 59031, su i dalje u razvoju.

Seminar je organizovan neposredno nakon objave standarda od strane ISO organizacije sa namerom da našim kompanijama, proizvođačima i korisnicima ambalaže približimo model cirkularne ekonomije na način na koji to detaljno i precizno sagledava Međunarodna organizacija za standardizaciju, kako bismo omogućili zainteresovanima da dobiju što više informacija o potencijalnoj sertifikaciji, podstakli što više privrednih subjekata da se približe ovom modelu poslovanja, i najvažnije, afirmisali cirkularnu upotrebu resursa. Sertifikacija iz domena cirkularne ekonomije, sada kada su objavljeni standardi, zasigurno će biti tražena u lancu dobavljača za EU tržišta, a to automatski znači da će ovi zahtevi biti postavljeni i pred naše kompanije, a posebno one izvozno orijentisane.

Ekspertkinje, dr Vladica Čudić, konsultantkinja u projektima iz oblasti zaštite životne, koordinatorka projekata i aktivnosti u PWW društvima u Srbiji i Mirjana Đorđević, Rukovodilac Odeljenja za hemijske tehnologije, poljoprivredu, šumarstvo, bezbednost, životnu sredinu i opšte standarde Instituta za standardizaciju Republike Srbije i sekretar Komisije za cirkularnu ekonomiju i upravljanje otpadom, nastojale su da prenesu što više informacija i detalja o svakom od standarda i odgovore na sva pitanja učesnika.

Nakon stručnih predavanja, usledio je vrlo dinamičan i interaktivan deo seminara kada učesnici su mogli da postave pitanja predstavnicima privrede i učestvuju u diskusiji u okviru panela „Šta sve kompanije čine za cirkularnu ekonomiju, a šta mi u Srbiji možemo da učinimo“
Na panelu su, ispred Alijanse za cirkularna pakovanja učestvovali Miroslav Micković, generalni direktor APLA doo, Jelena Petljanski Kiš, menadžerka za održivost i javne poslove za Centralnu, Istočnu Evropu i Tursku Ball Packaging Beograd, Golub Marković, direktor za reciklažu za region Balkana, Smurfit Kappa Beograd i Aleksandar Petrović pomoćnik generalnog direktora SFS Paraćin, koji su sa prisutnima podelili iskustva velikih, globalnih kompanija u implementaciji cirkularne ekonomije.


Opšti zaključak je da je vreme da se svi ozbiljno pozabavimo implementacijom cirkularne ekonomije u svojim poslovnim sistemima, jer to je budućnost koja je uveliko postala deo sadašnjosti savremenog sveta, što smo mogli da čujemo i iz razgovora sa učesnicima panela.

Seminar je prisutnima dao sliku o svemu onome što je potrebno da se uradi, optimizuje, meri, implemenira u poslovanje da bi došlo do uvođenja standarda cirkularna ekonomija. Postavljanjem pitanja našim ekspertkinjama i panelistima, učesnici su, svako iz domena svoje organizacije, dolazili do zaključaka i saznanja o kompleksnosti ali i potrebe da se cirkularna ekonomija implementira, sa posebnim naglasom na reciklažu ambalaže i njeno ponovni vraćanje u sistem. Neohodno je da primena principal cirkularne ekonomije postane stil funkcionisanja celokupnog društva. Da bi se to postiglo, potrebno je da svi učinimo mnogo, od pojedinca, preko privrede do države.

Foto: Ambipak magazin

Podeli na društvenim mrežama: