Smurfit Kappa Avala Ada: Kreirajmo zajedno budućnost

Smurfit Kappa Avala Ada u junu je podržala i izlagala na temu cirkularne ekonomije budućnosti na 24. Međunarodnom simpozijumu o celulozi, papiru, ambalaži i grafici u Beogradu

Kompanija Smurfit Kappa, vodeći proizvođač papira i kartona, učestvovala je na 24. Međunarodnom simpozijumu iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, koji je održan od 21. do 22. juna 2023. godine u Beogradu. Simpozijum je organizovao Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu i Centar za celulozu, papir, ambalažu i grafiku, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Grada Belišća iz Republike Hrvatske i Privredne komore Srbije.

Sa temom „Kreirajmo zajedno budućnost“, Smurfit Kappa Avala Ada je imala priliku da se predstavi kao predvodnik cirkularne ekonomije, koja je suština njihovog poslovanja. Kompanija se ponosi činjenicom da koristi 76% recikliranih materijala kao sirovine za proizvodnju svoje ambalaže. Takođe, Smurfit Kappa Avala Ada kontinuirano investira u razvoj svojih zaposlenih, kupaca na tržištu i same ambalaže.

Njegoš Vidojević, Smurfit Kappa Avala Ada, Foto: CPA

Jedan od ključnih ciljeva kompanije jeste smanjenje upotrebe plastike u njihovim proizvodima. Kroz inovacije u razvoju ambalaže, Smurfit Kappa Avala Ada smanjuje zagađenje plastikom i promoviše održivost. Izveštaj o održivom razvoju za 2021. godinu pokazuje značajan napredak u postizanju ciljeva do 2050. godine. Kompanija je ostvarila smanjenje emisije CO2 za 41,3% u poređenju sa 2005. godinom, odnosno 6% u odnosu na prethodnu godinu. Takođe, ostvareno je smanjenje emisije otpada sa deponija za 29,2% od 2013. godine, odnosno 7% u odnosu na prethodnu godinu. Potrošnja hemijskog kiseonika smanjena je za 38,5% od 2005. godine, odnosno 7% u odnosu na prošlu godinu.

Pored toga, Smurfit Kappa Avala Ada je posvećena podršci lokalnim zajednicama. U skladu s tim, kompanija je najavila donaciju od 24 miliona evra u periodu od 2020. do 2025. godine za razvoj društvenih zajednica.

„Naša posvećenost održivosti i cirkularnoj ekonomiji je ključni deo našeg identiteta. Ponosni smo na postignuća koja smo ostvarili u smanjenju emisija i upotrebe plastike, kao i na našu sposobnost da podržimo lokalne zajednice u kojima poslujemo“, izjavio je predstavnik kompanije Smurfit Kappa Avala Ada, Njegoš Vidojević, marketinga i prodaje.

Učestvovanje na 24. Međunarodnom simpozijumu iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike predstavlja važan korak za Smurfit Kappa Avala Ada u daljem širenju svesti o održivosti i promovisanju inovacija u industriji papira i ambalaže. Kompanija ostaje posvećena održivom razvoju i nastaviće da vodi put ka stvaranju zajedničke budućnosti koja je u skladu sa principima očuvanja životne sredine i društvene odgovornosti.


Fotografije: CPA/arhiva

Podeli na društvenim mrežama: