Kraj obmanama potrošača u EU? – U pripremi Direktiva za osnaživanje potrošača za zelenu tranziciju  

Evropski parlament bi tokom prvog zasedanja u maju 2023. trebalo da glasa o Izveštaju koji je usvojio Komitet za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO) baziranom na Direktivi za osnaživanje potrošača za zelenu tranziciju. Evropska unija bi kroz Direktivu trebalo da spreči obmane i nepoštene prakse ka potrošačima, kao i da obezbedi iznošenje proverljivih, jasnih i objektivnih ekoloških tvrdnji

Očekuje se da će Evropski parlament tokom prvog zasedanja u maju 2023. glasati o Izveštaju  koji je usvojio Komitet za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO) na osnovu Direktive o osnaživanju potrošača za zelenu tranziciju koju je predložila Evropska komisija.

Direktiva o osnaživanju potrošača za zelenu tranziciju donosi izmene i dopune Direktive 2005/29/EC i 2011/83/EU i nastoji da poboljša informisanje potrošača i zaštitu od nepoštenih praksi. Izveštaj IMCO-a nastoji da dalje ojača zaštitu i pravnu sigurnost za potrošače i privredne subjekte podjednako. Tekst izglasan na plenarnoj sednici odrediće stav Parlamenta za dalje pregovore sa Savetom.

Komercijalne aktivnosti koje se odnose na ekološke tvrdnje – npr. oznake održivosti, šeme sertifikacije, alati za informacije o održivosti i priznanje odličnih ekoloških performansi – bez jasne, objektivne i proverljive informacije – kvalifikovale bi se kao obmanjujuće.

Predlog Evropske komisije

Evropska komisija je iznela predloženu Direktivu na osnovu člana 114. Ugovora o Funkcionisanju Evropske unije a predlog bi dopunio Direktivu 2005/29/EC o nepoštenoj poslovnoj praksi (UCPD) i Direktivu 2011/83/EU o pravima potrošača (CRD). To uključuje set amandmana na UCPD, ažuriranje definicija i pravnog okvira za nepoštene poslovne prakse u odnosu na potrošače.

Prema predlogu, komercijalne aktivnosti koje se odnose na ekološke tvrdnje (npr. oznake održivosti, šeme sertifikacije, alati za informacije o održivosti i priznanje odličnih ekoloških performansi) bez jasne, objektivne i proverljive informacije kvalifikovale bi se kao obmanjujuće. Lista komercijalnih praksi koje se smatraju obmanjujućim takođe bi bila proširena. Predlog takođe utiče na digitalnu ekonomiju, sa uključivanjem definicije „ažuriranja softvera“. Predlog proširuje listu standarda usklađenosti proizvoda sa ciljem da pokrije ekološki i društveni uticaj, trajnost i popravljivost.

Predlog menja definicije CRD-a (Direktiva o zaštiti potrošča 2011/83/EU) a prilikom kupovine proizvoda potrošači bi morali da budu obavešteni da li proizvođač nudi garanciju trajnosti dužu od trenutne dvogodišnje zakonske garancije.

Za proizvode sa digitalnim elementima i za digitalni sadržaj i digitalne usluge, oni bi morali da budu obavešteni o tome koliko dugo će biti dostupna ažuriranja softvera (ako je proizvođač ili dobavljač te informacije stavio na raspolaganje trgovcu).

Zakonodavni proces

Odbor za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO) usvaja izveštaj o predloženoj Direktivi od 28. marta 2023. IMCO-ova 84 amandmana se fokusiraju na poboljšanje zaštite potrošača zabranom generičkih i nepotkrijepljenih ekoloških tvrdnji uz obezbeđivanje pravne sigurnosti.

Izveštaj uključuje amandman koji precizira da se uticaj na životnu sredinu mora razmatrati kroz relevantni lanac vrednosti.

Drugi amandman ima za cilj da ovlasti Komisiju da uspostavi minimalne zahteve za oznake održivosti i informacione alate o održivosti, putem delegiranih akata.
Još jedan amandman kvalifikovao bi ugrađenu grešku kao pogrešnu komercijalnu praksu.

Iako Savet tek treba da usvoji svoj stav, radna grupa za zaštitu potrošača razmatra predlog i već su imali prvu razmenu mišljenja o Izveštaju Komiteta.


Izvor © European Union, 2023 – EP

Naslovna fotografija: Pikist.com/freephoto

Podeli na društvenim mrežama: