Nemački Zakon o dju dilidžensu propisuje obaveze i srpskih dobavljača

Zakon o dju dilidžensu o lancu snabdevanja počeo je da se primenjuje 01. januara ove godine, po kome će svi srpski dobavljači, koji posluju sa nemačkim kompanijama, biti u obavezi da uspostave menadžment rizika

Privredna komora Srbije izdala je saopštenje da će sve domaće kompanije koje su u lancima snabdevanja dobavljača nemačkih kompanija, prema Zakonu o dju dilidžensu (Due Dilligence), morati da uspostave menadžment rizika čime će se ispuniti zahtevi na polju zaštite ljudskih prava i ekologije. Zakon je počeo da se primenjuje od 01. Januara 2023. godine.

– Kako bi se što lakše prilagodile zahtevima inodobavljača, Privredna komora Srbije u saradnji sa Nemačkom međunarodnom saradnjom (GIZ) pokrenuće, u prvom kvartalu ove godine, „help desk“ (Responsible Business Hub) za savete kompanijama – rekla je Tanja Lindel, pomoćnik direktora u Sektoru udruženja privrede PKS.

Ona je istakla i da će PKS, u narednom periodu organizovati niz seminara i konsultacija kako bi se podigla svest i podstakao dijalog između zainteresovanih strana o pomenutom nemačkom zakonu.

Zakon se odnosi na dobavljače proizvoda i usluga

Stroža pravila zakona odnose se na dobavljače proizvoda i usluga, ali ne i na firme koje plasiraju finalne proizvode na nemačko tržite. Takođe, zakonom su obuhvaćene kompanije registrovane u Nemačkoj, njihove ćerke firme u inostranstvu i direktni i indirektni dobavljači u njihovim lancima snabdevanja.

Zakon se odnosi na privredna društva koja imaju sedište ili ogranak u Nemačkoj, zapošljavaju više od 3.000 radnika, dok će od 01. januara 2024. godine važenje zakona se proširiti na sva privredna društva koja u Nemačkoj zapošljavaju više od 1.000 radnika – objašnjava Lindel.

Zaštita ljudskih prava i životne sredine

Kada je reč o zaštiti ljudskih prava, Zakon o dju dilidžensu podrazumeva zabranu dečijeg rada, zabranu prinudnog rada, diskriminaciju, zabranu protivpravnog oduzimanja zemljišta, zloupotrebu privatnog obezbeđenja, kao i mogućnost udruživanja i primerenu zaradu.

– Sa druge strane, u oblasti zaštite životne sredine, zakon propisuje poštovanje tri međunarodne konvencije koje se odnose na upotrebu žive, dugotrajne organske zagađujuće supstance, prekogranično kretanje opasnih otpada i njihovo odlaganje. U skladu sa svim tim, ovaj akt je samo uvod za EU direktivu koja je u pripremi i koja će imati još više zahteva po pitanju zaštite ljudskih prava i ekološkog „dju dilidžensa“ – ističe Lindel.

Očekuje se da će u drugoj polovini 2023. godine domaće kompanije, od nemačkih partnera, dobiti zahteve koje treba da ispune, stim što će se nova pravila odnositi i na kompanije koje su u pregovorima ili planiraju saradnju sa nekom od nemačkih kompanija.

Izvor: PKS

Naslovna fotografija: Pikist.com/srxaa

Podeli na društvenim mrežama: