Plastične kese – pitanje koje još nije definisano u Srbiji

Udruženje za hemijsku, gumarsku  industriju i industriju nemetala Privredne komore Srbije, organizovalo je 25. januara 2022. godine sastanak Grupacije proizvođača proizvođača plastičnih proizvoda – Sekcije proizvođača proizvoda za transport i pakovanje  od plastike

Pravilnik o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o količinama plastičnih kesa stavljenim na tržište Republike Srbije i o načinu njegovog dostavljanja koji je izašao u službenom glasniku 2.12.2021. godine i stupio na snagu 10.12.2021. godine, izazvao je dosta nedoumica kod proizvođača kesa. Udruženje za hemijsku, gumarsku  industriju i industriju nemetala Privredne komore Srbije, organizovalo je sastanak Grupacije proizvođača proizvođača plastičnih proizvoda – Sekcije proizvođača proizvoda za transport i pakovanje  od plastikeproizvođača kesa na kojoj je načelnik Odeljenja Nacionalnog registra izvora zagađenja u Agenciji za zaštitu životne sredine, Nebojša Redžić pokušao da odgovori proizvođačima kesa na brojna pitanja

Zaključci sastanka:

Da se pokrene inicijativa za izmenu i dopunu Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o količinama plastičnih kesa stavljenim na tržište Republike Srbije i o načinu njegovog dostavljanja 

Da se Agenciji za zaštitu životne sredine prosledi zahtev da izveštavanje o količinama plastičnih kesa na osnovu novog Pravilnika  o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o količinama plastičnih kesa stavljenim na tržište Republike Srbije i o načinu njegovog dostavljanja počne sa primenom od 1.1.2022. da ne bi u jednoj kalendarskoj godini proizvođači i uvoznici koristili dve metodologije za izveštavanje.

Da se izvrši izmena Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese za nošenje i o ocenjivanju usaglašenosti  

Na sastanku u Privrednoj komori Srbije, dogovoreno je pokretanje inicijative za izmenu i dopunu Pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o količinama plastičnih kesa stavljenim na tržište Republike Srbije i o načinu njegovog dostavljanja, tako što će se u tački dva brisati reči “osim biorazgradivih” i tako što će se u Pravilniku definisati da se on odnosi na kese za nošenje što po definiciji znači  da su to kese za nošenje koje su izrađene od bilo koje vrste plastike namenjene za punjenje na mestu prodaje i koje se daju ili prodaju potrošačima na prodajnom mestu roba ili proizvoda (da bi se izbeglo da se prijavljuju i kese za zamrzivač ili za đubre).

U okviru druge tačke dnevnog reda iznet je plan da se izvrše izmene Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese sa aditivom za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju, o ocenjivanju usaglašenosti i uslovima koje mora da ispuni imenovano telo u okviru  predloga PROGRAMA UPRAVLJANJA OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD OD 2022-2031. GODINE u odeljku 13, sa namerom da se zabrani izrada kesa sa dodatkom aditiva za biorazgradnju.

Na predlog Programa za upravljanje otpadom pisani su komentari od strane PKS, i Ministarstvo zaštite životne sredine je prihvatilo komentar da se ne ukine postojeći Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese dok se ne usvoji novi.

Uzimajući u obzir Direktive EU u kojima se smanjuje upotreba kesa debnjine od 15 do 50 mikrona i da bi se uveli novi trendovi koji zabranjuju aditive za oksidacionu biorazgradnju i uvode kompostabilnu plastiku, proivođači su predložili elemente za novi Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese.


Izvor/Foto: Privredna komora Srbije

Podeli na društvenim mrežama: