Poreska uprava: Počinje obavezna prijava radnog i skladišnog prostora

Od  24. januara poreski obveznici imaće obavezu da prijave radni i skladišni prostor, a prijavljivanje će se vršiti isključivo preko portala Poreske uprave

Prijava za evidentiranje poslovnog prostora i poslovnih prostorija u kojima se skladište, odnosno smeštaju dobra, kao i prostora i prostorija u kojima poreski obveznik obavlja delatnost počeće od 24. januara 2023. godine i vršiće se putem Obrasca EP IPP. Prijave će se podnositi za svaki prostor i prostorije koje se nalaze van prijavljenog sedišta pravnog lica, preduzetnika, odnosno prebivališta/boravišta fizičkog lica, pre početka njihovog korišćenja.

U saopštenju Poreske uprave navodi se da će prijava isključivo biti moguća u elektronskom obliku, dok će obveznik koji nije prijavio podatke Poreskoj upravi, odnosno koji je prijavio nepotpune ili netačne podatke biti dužan da podnese prijavu EP IPP najkasnije do 29.01.2023. godine.

Poreski obveznik koji svoj poslovni prostor iznajmljuje drugom poreskom obvezniku dužan je da prostor prijavi za obavljanje delatnosti iznajmljivanja dok je zakupac dužan da prijavi iznajmljeni prostor za obavljanje svoje delatnosti. Takođe, poreski obveznik koji smeštaju tuđa dobra u svoje skladište, o kojima vodi evidenciju u svojim poslovnim knjigama, dužan je da prijavi taj poslovni prostor ili deo poslovnog prostora kao skladište.

Poreska uprava je upozorila da, ukoliko poreski obveznik ne prijavi prodajni, skladišni, tačnije smeštajni prostor, smatraće se da je izvršio krivično delo nedozvoljenog skladištenja robe.

Podeli na društvenim mrežama: