Poštovanje standarda – garancija za sigurnu upotrebu plastike

Zabrinutost javnosti za pitanja zaštite životne sredine, zdravlja i sigurnosti znatno se povećala i utiče na politiku i propise za upotrebu plastike.  Evropska komisija želi da uključi sve zainteresovane strane u integrisanje ekoloških aspekata u evropsku standardizaciju. Ovakav stav rezultirao je većim uključivanjem potrošača i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom životne sredine. 

“Standardi su važni. Omogućuju nam da verujemo da će proizvod biti prikladan za svoju svrhu, a takođe i za kvalitet i sigurnost. Međunarodni standard znači da finski vodoinstalater može kupiti PVC cev za vodu za piće i da se uklapa u ventil kupljen u Italiji, jer prečnici odgovaraju evropskom standardu”, objašnjavaju u PlasticsEurope, jednom od vodećih poslovnih udruženja za plastiku u Evropi.


Plastična ambalaža koja dolazi u kontakt sa hranom mora dokazati da je sigurna za potrošača a to može jedino uz poštovanje standarda


Ističući pakovanje kao dobar primer standardizacije, pomenuto udruženje navodi da plastična ambalaža koja dolazi u kontakt sa hranom mora dokazati da je sigurna za potrošača a to može jedino uz poštovanje standarda. Standard opisuje metodu ispitivanja za određivanje ukupne migracije supstanci iz ambalaže u hranu i ograničenja unutar kojih se neki materijal može klasifikovati kao siguran za svrhe kontakta s hranom.

Međutim, širok spektar primene plastike znači da se na njih primenjuje i vrlo širok spektar standarda, od vrlo specifičnih do opštih, poput ugljeničkog otiska proizvoda. Generalno, postoje tri nivoa standarda: nacionalni, evropski i međunarodni.

Na evropskom nivou, zakonodavstvo koje utiče na sektor plastike sve više dolazi iz EU i zahteva transpoziciju na nacionalnom nivou. 65% novih zakona dolazi iz Brisela. Rezolucija Veća iz 1985. o „novom pristupu“ tehničkom usklađivanju i standardizaciji uvela je novu regulatornu strategiju. Novi pristup, zasnovan na mandatima Evropske komisije evropskim telima za standardizaciju: Evropskom odboru za standardizaciju (CEN), Evropskom odboru za elektrotehničku standardizaciju (CENELEC) i Evropskom institutu za telekomunikacijske standarde (ETSI), čini ove standarde pravno obvezujućim ili obaveznim. 

PlasticsEurope je globalna organizacija nacionalnih i evropskih udruženja industrije plastike sa kancelarijama u Briselu, Frankfurtu, Londonu, Madridu, Milanu i Parizu. Ističući svoju posvećenost pitanjima standardizacije,  Udruženje PlasticsEurope kreiralo je radnu grupu za standardizaciju ako bi identifikovalo je najrelevantnija pitanja i potaknuo učešće članova u procesu standardizacije.

PROČITAJTE JOŠ: Korona menja stav o plastičnim kesa

Izvor: PlasticsEurope

Naslovna fotografija: Sagar Chaudhray/Unsplash

Podeli na društvenim mrežama: