Prehrambena industrija se suočava sa velikim izazovima u domenu ESG standarda

Četvrta po redu konferencija platforme Be Risk Protected održana je 1. juna 2023 u hotelu Hyatt, Beograd

Konferencija  platforme Be Risk Protected „Rizici novog doba – održivost i izdržljivost“ tematski je bila posvećena rizicima poslovanja sa aspekta ESG stratgije koja se odnosi na zaštitu životne sredine, socijalna pitanja i korporativno upravljanje (ESG – Environmental, Social, and Governance).

Direktor Direkcije za održivi razvoj DDOR osiguranja Leo Pandžić u svom obraćanju na konferenciji izjavio je da će rizici koji se odnose na kompanije koje ne poštuju ESG standarde vrlo brzo stići i u Srbiju a da banke veoma ozbiljno posmatraju ESG rizike prilikom kreditinih procena, istakla je direktorka za okvir upravljanja rizicima i koordinaciju ESG rizika OTP banke Sonja Miladinovski.

Menadžerka kvaliteta i operativne održivosti kompanije Bambi, Jasmina Pešović napomenula je da Bambi već dvadeset godina posluje po ESG principima, ali da generalno prehrambena industrija ima velike izazove kada su u pitanju ESG standardi.

„Postoji generacijska razlika kod potrošača od onoga što od nas kao proizvođača očekuju. Mlađe generacije su veoma edukovane, znaju da čitaju deklaracije, prepoznaju „e“ oznake… Ipak, potrošači u Srbiji se više okreću ka jefitinijem proizvodu, zatim kvalitetu, a tek negde na trećem-četvrtom mestu se nalazi zaštita životne sredine“, kaže Jasmina Pešović.

Rizici novog doba: ESG standardi
Rizici novog doba: ESG standardi, Foto: Ambipak magazin

Rukovoditeljka Centra za integraciju ciljeva održivog razvoja UNDP Jelena Manić Petronikolos ukazala je na rizike ignorisanja zahteva tržišta i neprimenjivanja ESG kriterijuma.

„Na prvom mestu je finansijski rizik, jer investitori sve više uzimaju u obzir izveštaje o ESG performansama pri donošenju odluke o ulaganju. Firme koje zanemaruju ove faktore mogu se suočiti sa smanjenim pristupom finansijskim izvorima, uključujući tu i razvojne kredite, kao i sa povećanim troškovima kapitala. U rizike sa kojima se suočavaju spadaju i ugrožavanje reputacije, potencijalno suočavanje sa kaznama i ograničenjima, kao i gubljenje tržišnog udela“, istakla je Petronikolos.

Odgovarajući na pitanje moderatorke Lele Saković, Vladimir Đukanović, investitor i tzv. „srpski vuk sa Volstrita“, iskazao je zabrinutost vezano za finansiranja sprovođenja ESG standarda u zremljama u razvoju, rekavši da one nemaju budžete za to kao što to imaju razvijene zemlje.
„Ciljevi održivog razvoja UN postavljeni za 2030 godinu neće biti ispunjeni, već je kasno za to.“  kaže Vladimir Đukanović, a smatra da je trenutno najveci rizik za poslovanje inflacija.

Na konferenciji je bilo govora i o riziku koji sa sobom nosi rad u velikim korporacijama, mentalnom zdravlju zaposlenih, radu od kuće…

Podeli na društvenim mrežama: