SVE O OSIGURANJU: Osiguranje profesionalne odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti iz delatnosti ili osiguranje od profesionalne odgovornosti pokriva štetu na trećim licima zbog neočekivanog i iznenadnog događaja (nesreće) koji proizilazi iz delatnosti, vlasništva i pravnog odnosa za koji je osiguranik odgovoran.

U zavisnosti od vrste delatnosti i izvora opasnosti može se obezbediti osiguranje pravne zaštiteosiguranje prekida rada delatnostiosiguranje radnog prostoraosiguranje od odgovornosti iz delatnosti

Pojedinac (fizičko lice) može da ugovori svoje osiguranje opšte odgovornosti iz svakodnevnog života (kao nosilac domaćinstva, vlasnik kuće – stana, amaterski sportista itd.).

Osiguranje pravne zaštite

Predmet osiguranja je pravna zaštita prilikom krivičnog i prekršajnog postupka, kao i u disciplinskom postupku u slučajevima koji nastanu prilikom obavljanja profesionalne delatnosti ili u vezi sa tom delatnošću.

Osiguranje pravne zaštite podrazumeva pokriće osiguranika, ne samo u slučajevima kada je on optužen ili okrivljen, već i u slučajevima procesa kada je osumnjičeni ili svedok.

Pokriva troškove odbrane, angažovanje advokata, svedočenja, pravnog savetovanja, sudskog procesa i veštačenja, a ukoliko se krivica utvrdi pravosnažnom presudom pokriva se i odštetni zahtev do ukupne sume osiguranja.

Osiguranje prekida rada delatnosti

Osiguranje prekida rada je program zaštite prihoda u slučaju privremene nemogućnosti obavljanja delatnosti. Osigurava se gubitak prihoda koji je nastao usled osiguranog slučaja tj. prekida rada osigurane delatnosti.

Osigurani rizici usled kojih dolazi do prekida rada su bolest ili nezgoda osiguranika, kao i požar, izliv vode iz vodovodnih cevi, provalna krađa, vandalizam, elementarne nepogode ili karantin uveden zbog zaraze ili epidemije, čije posledice onemogućavaju redovno obavljanje delatnosti.

Osiguranje radnog prostora

Osiguran je celokupni sadržaj radnog prostora, uključujući čekaonice i pomoćne prostorije, kao i svi instrumenti, lekovi, zdravstvena pomagala i adaptacije, uključujući privatne stvari doktora i njegovih saradnika.

Osiguranjem su obuhvaćene sve upotrebne i potrošne pokretne stvari koje se nalaze na mestu osiguranja a u vlasništvu su osiguranika odnosno korisnika osiguranja, kao i nužni troškovi nastali kao posledica nastanka osiguranog slučaja.

Pokriveni su rizici od sledećih opasnosti: požara, direktnog udara groma i njegovih posledica, eksplozije, pada i udara letelice i njenih delova ili tereta, oluje, grada, pritiska nakupljene snežne mase, odrona stena i kamenja, klizanja tla, provalne krađe ili pokušaja izvršenja provalne krađe, razbojništva, izlivanja vode iz vodovodnih cevi i lom stakla.

Osiguranje od odgovornosti iz delatnosti

Osigurava se građansko-pravna odgovornost koja proizilazi iz delatnosti skladno ugovorenom osiguravajućem pokriću za materijalnu i nematerijalnu štetu nanetu trećoj osobi.

Dodatno su pokriveni svi slučajevi pružanja hitne medicinske pomoći.

Osiguranje pokriva troškove pravnog savetovanja (advokata), sudskog procesa i veštačenja, a ukoliko se utvrdi krivica (pravosnažnom presudom ili vansudskim poravnanjem) pokriva se i odštetni zahtev do ukupne sume osiguranja.

Osiguranje opšte odgovornosti

Osiguranje opšte odgovornosti pokriva odgovornost za štetu nanetu ljudima, tj. telesne povrede, oštećenja zdravlja ili smrti i štetu na predmetima, tj. njihovo uništenje, oštećenje ili nestanak.

U opštu odgovornost u Srbiji spada i zakonsko obavezno osiguranje odgovornosti za štete prouzrokovane okolini. Osiguranje odgovornosti od ekoloških šteta se može zaključiti kao proširenje osiguranja opšte odgovornosti.

Osiguranjem se nadoknađuje finansijski gubitak prouzrokovan prekidom rada osigurane delatnosti, po modelu paušalne naknade za svaki dan odsustvovanja sa posla usled osiguranog slučaja.

Važna napomena: Svaka osiguravajuća kuća formira sopstvene pakete osiguranja

Preuzeto sa portala www.sveoosiguranju.rs.

Podeli na društvenim mrežama: