U Srbiji obeležena Svetska nedelja novca – Global Money Week

Svetska nedelja novca je godišnja globalna kampanja za podizanje svesti o važnosti finansijske pismenosti kod mladih a u Srbiji je po peti put organizuje konsultantska kuća Casa Forte. Ambipak magazin podržao je ovde godine inicijativu da se mladi finansijski i poslovno edukuju, a istovremeno vodeći brigu i o životnoj sredini.

Peti put po redu konsultantska kuća Casa Forte iz Beograda je bila partner OECD-a za organizaciju Global Money Week-a (GMW)  za Srbiju. Svetska nedelja novca je godišnja globalna kampanja za podizanje svesti o važnosti finansijske pismenosti kod mladih. GMW je inicijativa OCED-ove Međunarodne mreže za finansijsko obrazovanje (INFE), pod  loganom „Učite. Sačuvajte. Zaradite.“ Tema Svetske nedelje novca za 2023.godinu je „Planirajte svoj novac, posadite svoju budućnost“ (Plan your money, plant your future). To znači da je fokus na održivosti i podizanju svesti o implikacijama finansijskog ponašanja pojedinca ne samo na nečiju finansijsku budućnost već i na životnu sredinu i društvo. Shodno preporukama OECD-a parttneri programa u poslednjij nedelji marta organizuju prigodne događaje ksko bi se kod mladih, studenata i srednjoškolaca razvla svest o održivim finansijama i uočila važnost razmatranja dugoročne društvene, ekonomske i finansijske održivosti.  Ova tema podstiče mlade ljude da budu okrenuti budućnosti i da imaju širok pogled na životnu sredinu i društvo u svojim finansijskim odlukama.


„Planirajte svoj novac, posadite svoju budućnost“ (Plan your money, plant your future)

Za razliku od prethodnih godina kada smo svi uglavnom radili u online režimu, ove godine je Casa Forte događaj obeležavanja Svetske nedelje novca u formama interaktivne radionice, tribina ili panel diskusije organizovala u saradnji sa više predstavnika strukovnih i akademskih zajednica:

  • Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Valjevo,
  • Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu,
  • Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Begradu,
  • Poslovni fakultet u Beogradu, Univerziteta Singidunum,
  • Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu,

Predstavnici Casa Forte, Veljko Davidović i Biljana Lazarević su govorili na temu poslovanje kompanija i ostvarenje “KPI &SPT” (ključni indikatori uspešnosti u odnosu na targete održive uspešnosti) kroz studiju slučaja iz njihove konsultantske prakse. Na tibini u Valjevu gost predavač je bila Nevena Jovanović, direktor kompanije MPK trejd u kojoj Casa Forte realizuje projekat podržan od strane Evropske banke za obnovu i razvoj.

Svetska nedelja novca

Tema je izuzetno zainteresovala studente i ukupno na svim visokoškolskim ustanovama mobilisala oko 500 učesnika.

Shodno tome, profesorka Milena Jakšić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu je istakla:  “Zadovoljstvo mi je da mogu da istaknem značaj finansijskog opismenjavanja I finansijske inkluzije za održivo poslovanje. Finansijska inkluzija se ne može sprovesti ukoliko je nivo finansijske pismenosti mladih nizak. Stoga je važno kontinuirano sprovoditi aktivnosti koje imaju za cilj podizanje nivoa finansijske pismenosti. Neophodno je upoznati mlade ljude sa značajem finansijske inkluzije za održivi rast i smanjenje nivoa siromaštva. Na taj način, rezilijentnost sistema na iznenadne i nepoželjne događaje  postaje viša.”

Prema rečima profesorke Kosane Vićentijević sa Akademije strukovnih studija Zapadne Srbije: “Održivost privrednih subjekata uključuje filantropski, etički, pravni i ekonomski faktor. Razvojem zelene ekonomije, principi održivosti i društvene odgovornosti su prošireni i na finansije. Ovo je podstaklo klimatsko finansiranje i druge oblike zelenog finansiranja projekata koji imaju minimalne negativne uticaje na društvo i životnu sredinu. Finansijska pismenost predstavlja korak ka zelenoj ekonomiji i održivom razvoju, da bi se sprečilo siromaštvo, zaštitila životna sredina i klima, i osiguralo da svi ljudi žive u miru i prosperitetu.“

Profesorka Lidija Barjaktarović, dekanka Poslovnog fakulteta u Beogradu, je podržala stav kompanije Casa Forte koji kaže: “Rast preduzeća mora pratiti razvoj – zelena agenda, digitalizacija i inovacije”. Dalje je dodala, da “prema aktuelnoj regulativi za nefinansijsko izveštavanje u Evropskoj Uniji je predviđeno da određene kategorije kompanija izveštavaju o ESG (Environmental, Social, Governance – Životna sredina, socijalna pitanja, i prakse upravljanja) u svom poslovanju (postepeno se obaveznost izveštavanja proširuje na sve kategorje kompanija do 2028.godine. S druge strane, u skladu sa istraživanjem Evropske fedracije risk menadžera (2022) najveći izazov sa kojim se susreću u ovom domenu jeste kvantifikacija ESG rizika, a potom i odgovarajuća klasifikacija.”

U skladu sa prethodnim, Bojana Vučićević, saradnik Centra za saradnju sa privredom Ekonomskog fakulteta Beograd i zaposlena kao Junior revizor u revizorskoj kući LeitnerLeitner  je navela: ”Novi izazovi koji se postavljaju pred reviziju, kako internu tako I eksternu, se odnose na evaluaciju održivosti poslovanja preduzeća. Kako se globalno budi svest da nije svaki rast prihvatljiv, već samo održiv rast, rastu i zakonski zahtevi za obelodanjivanjem ESG faktora
poslovanja. Tako je u Srbiji od 2021.godine prema Zakonu o računovodstvu obavezno sastavljanje Izveštaja o održivosti za velikapravna lica od javnog interesa. Dodatno, podatak da je pre izmena Zakona 20ak kompanija na dobrovoljnoj bazi, tokom prethodne decenije, objavljivalo GRI izveštaje svedoči o značajnom prostoru za unapredjenje nefinansijskog izveštavanja u Srbiji. Od ključnog je značaja razumevanje da se revizijom životne sredine, ekološki savesnim revizijama, ispunjavanjem standarda BS 8555 i sličnom ne vrši samo ocean ostvarenih nefinansijskih pokazatelja performansi, već se na osnovu dobijenih rezultata projektuju ciljevi unapredjenja ESG faktora, te bi dodatna ulaganja u obuke revizora životne sredine bila neopodna kako bi oni mogli da odgovore na rastuća očekivanja javnosti i sve kompleksnije zahteve. Često se reviziji finansijskih izveštaja zamera preopterećenost dokumentacijom, dok se revizija održivog poslovanja više fokusira na ponašanje pojedinaca u organizacija, efekata koje njihove aktivnosti ostavljaju na prirodno i društveno okruženje.. te je neophodno razviti drugačije veštine kod ovih revizora koje će omogućiti  maksimalno otkrivanje prostora za održivi razvoj pojedinačnih entiteta.”

Zanimljivo i zapaženo izlaganje, imao je odskora diplomirani ekonomista i CMO Military Shop-a, Luka Antić,  je rekao: „Moja lični angažman je bio u predstavljanju i sagledavanja uticaja E-Commerce tržišta na životnu sredinu i koji su to ekološki pozitivni ali i negativni uticaji na prirodu. Mislim da je spajanje teme digitalizacije i inovacije sa ekologijom prava kombinacija za zelenu agendu koju svi moramo prihvatiti kao glavni cilj u našim aktivnostima. Lično mislim da je najveći benefit korišćenje platnih kartica u kupoprodajnim transakcijama, i za korisnika (lagodnost) i za prirodu (ne seku se stable da bi se štampao novac).

U svojoj prezentaciji predstavio sam i neke impozantne brojke poput jedne milijarde stabala koja se poseku kako bi se zadovoljila globalna potreba za kartonom gde je e-commerce najčešći korisnik kartonskih pakovanja. Takodje imamo i milione kilograma plastičnog otpada koji nastaje usled slanja paketa koje su kupci poručili putem e-commerce platformi.  Sa druge strane ovo tržište je rešilo ogromnu upotrebu papirne dokumentacije i novca zahvaljujući digitalnim servisima. Ekološki materijali i električna dostavna vozila su naša budućnost u koju moramo da ulažemo!”

Ekonomski fakultet u Kragujevcu i Poslovni fakultet Univerziteta Singidunum su preuzeli poklon sadnice od Casa Forte i organizovali sadjenje u okviru fakulteta, a na ostalim fakultetima studenti učesnici, interaktivnih radionica su dobili  po 2 sadnice, biljke i e-book konsultantske firme „Korak ispred-priručnik za razvoj malih i srednjih preduzeća“.

Zainteresovani studenti mogu da slikaju sadnice i svoje fotografije dostave na adresu Casa Forte do sredine aprila meseca kako bi za Dan planete zemlje (22.04.2023.) bio urađen Photo-Review.


Izvor: Casa Forte
Fotografije: Casa Forte

Podeli na društvenim mrežama: