Udruženje industrije mineralnih voda – glas proizvođača prirodnih mineralnih i izvorskih voda

Udruženje industrije mineralnih voda je poslovno udruženje proizvođača prirodno mineralnih i izvorskih voda Srbije koje postoji još od 1964. godine, u septembru je održalo svoju Godišnju sednicu

Udruženje industrije mineralnih voda je poslovno udruženje proizvođača prirodno mineralnih i izvorskih voda Srbije. Udruženje je osnovano 1964. godine kao Jugoslovensko udruženje proizvođača mineralnih voda, sa fokusom na povezivanje pojedinačnih proizvođača mineralnih voda i zajedničkog delovanja industrije mineralnih voda. Kasnije nastavlja rad pod nazivom Udruženje industrije mineralnih voda i deluje u oblasti proizvodnje i pakovanja mineralnih i izvorskih voda. Bavi se svim pitanjima koja utiču na industriju, postavljajući ih pred institucijama Republike Srbije i međunarodnim organizacijama.

„Kao grupacija, cenimo priliku koju imamo, da ponudimo platformu za deljenje najboljih praksi i iskustva našim članovima i pokrećemo inicijative za rešavanje prepreka u branši. Čvrsto verujemo da je angažovanje svih zainteresovanih strana za rešavanje prepreka važno, zato gradimo jaka partnerstva članica. Podržavamo razmenu znanja i iskustva naših članova o naučnim, zdravstvenim, tehničkim i regulatornim aspektima u proizvodnji i pakovanju vode.“, objašnjava za Ambipak magazin, Nevena Stojmenović, menadžerka Udruženja.

Članovi Udruženja su renomirane kompanije u lancu snabdevanja tržišta pakovanom prirodno mineralnom i izvorskom vodom: Knjaz Miloš AD, CocaCola HBC doo-Rosa, BB Minaqua AD, Planinka AD-Prolom voda,  Mg Mivela doo, Heba doo, Palanački kiseljak doo, Bivoda doo, Mioni doo

Udruženje je aktivan član Evropske asocijacije Natural Mineral Waters Europe i Privredne komore Srbije PKS

Udruženje industrije mineralnih voda realizovalo je 22. septembra 2023. godine Godišnji sastanak članstva na lokaciji Topli Do Vlasina, punionica ROSA Vlasina.

Događaj je podeljen u dve celine: sednica Skupštine udruženja i Radionica.

Na sednici Skupštine donete su odluke od značaja za rad Udruženja. Usvojen je Plan rada za 2024. godinu. Redefinisan je način upravljanja i organizacije rada Udruženja u narednom periodu. Dosadašnji menadžer udruženja Nevenka Stojmenović reizabrana je na novi mandatni period. 

 Aktivnosti Udruženja su usmerene na sledeće tematske celine:

  • Upravljanje resursom voda – održiva rešenja (zaštita voda i izvorišta, eksploatacija),
  • Upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom – održiva ambalaža (zaštita proizvoda i zaštita životne sredine), cirkularna ekonomija
  • Naknade za korišćenje javnih dobara – naknade za korišćenje voda, naknade za zaštitu životne sredine, naknade u zaštićenim područjima,
  • Bezbednost proizvoda, označavanje i deklarisanje, postupci registracije i odobravanje flaširanih voda.

Drugi deo sastanka je realizovan u saradnji sa Ministarstvom zdravlja. Tim Ministarstva zdravlja kao eksterni učesnik, je bio sagovornik po sledećim temama:

  • Zakon o predmetima opšte upotrebe – prekogranična kontrola ambalažnog materijala
    Raša Milanov koordinator u MZ odeljenja Granične sanitarne inspekcije
  • Zakona o vodi u originalnoj ambalaži – status Nacrta zakona Zvonko Platiša MZ odeljenje sanitarne inspekcije

Domaćin skupa Coca-Cola HBC Srbija ugostila je učesnike u  punionici Rosa na prelepoj lokaciji Vlasini a Gojko Stojčevski Plan menadžer Rosa Vlasina predstavio je punionicu Rosa Vlasina.

Sadržaj sastanka je obogaćen i prezentacijom Zatvarač sa vezanim prstenom u kojoj je domaćin podelilio svoja iskustva nedavnih dostignuća.

Milana Petrović – menadžer za javne i korporativne poslove Knjaz Miloš, jedna je od učesnika Godišnjeg mitinga evropske asocijacije NMWE. Govorila je o aktuelnim temama i projektima kojima se bavi Evropska asocijacija NMWE, sa posebnim osvrtom na temu Depozitni sistem – upravljanje ambalažnim otpadom.

Diskusija na radionici je pokazala da su ispunjena očekivanja učesnika radionice. Informacije plasirane na radionici su korisne i primenljive u izazovima sa kojima se kompanije suočavaju u svakodnevnom rešavanju prepreka u poslovanju.


Izvor: Udružene industrije mineralnih voda
Naslovna fotografija: Kate Joie/Unsplash

Podeli na društvenim mrežama: