Zašto je važno dobro osmisliti e-commerce pakovanje?

Pored zaštitne uloge, e-commerce pakovanje, u savremenim uslovima, predstavlja odraz brenda i sredstvo komunikacije sa kupcima

Razvoj elektronske trgovine, posebno u uslovima pandemije Covid-19 zabeležio je značajnu ekspanziju. Ograničavanje mogućnosti kretanja i održavanje socijalne distance, uticalo je na sve učestaliju kupovinu posredstvom interneta. To je doprinelo razvoju elektronske trgovine (popularno e-commerce), ali i promeni korisničkog iskustva usled načina na koji ambalaža i pakovanje proizvoda utiču na svest potrošača. Kupujući onlajn, potrošači gledaju pre svega funkcionalnost proizvoda, ali dodatnu pažnju i vrednost sam proizvod dobija kada proizvod stigne u ruke potrošača, odnosno kada je način na koji pakovanje i ambalaža proizvoda sredstvo za ostvarivanje dodatne vrednosti.

Zašto je važno pakovanje proizvoda u e-commerc-u?

Iako su pakovanje proizvoda i ambalaža proizvoda krajnji segment komunikacije sa potrošačem, to ne znači da je sa tim proces kupovine završen. Naprotiv, način na koji je e-commerce pakovanje kreirano i dostavljeno potrošaču, često predstavlja kritičnu tačku kojoj se treba posvetiti. Na taj način se obezbeđuje dodatna lojalnost potrošača, odnosno ističe njegovo zadovoljstvo i stvaraju uslovi za ponavljanje kupovine. E-commerce pakovanje, u savremenim uslovima, predstavlja odraz brenda, sredstvo za izgradnju imidža, razvoj mogućnosti za unapređenje i razvoj poslovanja i odnosa sa kupcima.

Onlajn kupovina i uticaj ambalaže proizvoda na donošenje odluke o kupovini

Pakovanje proizvoda predstavlja prvi susret potrošača sa proizvodom, odnosno kreira prvi utisak u njegovoj svesti. To je ujedno i jedan od najjačih faktora koji utiče na potrošače da donesu odluku o kupovini, posebno kada se kupovina odvija elektronskim putem. Izbori potrošača sve se češće zasnivaju u zavisnosti od ambalaže i dizajna proizvoda. Zbog toga je, u savremenim uslovima gde je konukurencija na tržištu sve jača, pakovanje proizvoda veoma značajno jer ima pokretačku ulogu koja podstiče kupovinu proizvoda.

E-komerc ambalaža
Foto: Max Fische pexels.com
E-commerce pakovanje podstiče emocionalnu reakciju

Pakovanje proizvoda, dizajn pakovanja proizvoda i sama ambalaža proizvoda predstavljaju značajan element marketinga. Pakovanje, ne samo da doprinosi prepoznatljivosti i zaštiti proizvoda prilikom dostave, već omogućava i izazivanje određene, emocionalne reakcije. Razvoj elektronske trgovine ovaj segment poslovanja podiže na viši nivo, ukazujući na to da potencijalni kupci, čak i kada nemaju direktnog kontakta sa proizvodom prilikom kupovine u digitalnom svetu, oni svoju impresiju ostvaruju tek po dobijanju poručenog proizvoda.

Prelazak sa fizičkog na digitalno okruženje dodatni je faktor uspeha, posebno u razvoju e-commerce pakovanja. Kada dobije proizvod koji je poručio elektronskim putem, kupac ima određena očekivanja. To znači da e-commerce pakovanje može proizvesti određenu emocionalnu reakciju (npr. način na koji je proizvod upakovan, da li je pakovanje personalizovano, da li je pakovanje ekološki prihvatljivo i sl.).

PROČITAJTE JOŠ: Evolucija pakovanja: Ambalaža od praistorije do e-trgovine

Imajući to u vidu, industrija ambalaže, kao i sami vlasnici brendova, imaju dodatne izazove – da intenzivnije sarađuju i optimizuju ambalažu proizvoda u skladu sa trendovima i navikama potrošača  u online trgovini.

Istraživanja pokazuju da je e-commerce pakovanje podjednako važno kao i sam brend, zbog čega je samo 7 sekundi dovoljno da, po prijemu paketa, kupac stekne određeno mišljenje i razvije emociju koja će uticati na donošenje odluke o ponovnoj kupovini.Naslovna fotografija

Podeli na društvenim mrežama: